Prosječna plata u Luksemburgu

Prosječne plate u Luksemburgu

Službena valuta u Luksemburgu je Evro, ili skraćeno EUR. Prosječna neto plata po stanovniku u Luksemburgu iznosi 6.069 EUR. Najmanje prosječne plate imaju radnici u tehničkim službama (3.250 EUR), recepcioneri i sekretarice (3.750 EUR) i radnici u osiguranjima (3.894 EUR). Srednje prosječne plate imaju informatičari (4.962 EUR), pravnici (5.167 EUR), bankari (5.479 EUR), radnici u telekomunikacijama (5.583 EUR) i inžinjeri (5.793 EUR). Najbolje plaćena zanimanja su svakako ona najpoželjnija, a to su računovođe (6.091 EUR), prodavači (6.250 EUR), medicinske sestre i bolničari (7.500 EUR) i menadžeri (8.889 EUR).

Ukratko o Luksemburgu

luksemburg-kartaLuksemburg je kontinentalna zemlja u zapadnoj Evropi. Na zapadu i sjeveru se graniči sa Belgijom, na istoku sa Njemačkom, a na jugu sa Francuskom. Luksemburg ima preko pola miliona stanovnika i pokriva površinu od 2.586 kilometara kvadratnih, što čini ovu zemlju najmanjom nacijom u Evropi. Ova država je demokratski uređena sa konstitucionalnom monarhijom, a vodi je veliki vojvoda i ovo je jedina preostala zemlja sa vojvodstvom na čelu. Luksemburg je takođe razvijena država sa veoma razvijenom ekonomijom. Ova zemlja je članica Evropske unije, NATO pakta, OECD-a i Ujedinjenih nacija. Grad Luksemburg je glavni i najveći grad ove države, a sjedište je nekoliko institucija i agencija u Evropskoj uniji. Luksemburški jezik je službeni jezik ove zemlje, a pored njega su i Francuski i Njemački jezik.

Demografija

Luksemburg ima oko pola miliona stanovnika. Tokom 20. vijeka mnogi imigranti iz Belgije, Francuske, Italije, Njemačke i Portugala su naselili ovu zemlju, ali i stanovnici Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije nakon raspada Jugoslavije. Procjenjuje se da u Luksemburgu živi oko 200.000 stranaca. U ovoj zemlju su priznata tri službena jezika, a to su francuski, njemački i luksemburški jezici. Svaki od tri jezika se koristi u određeni sferama. Pored službenih jezika engleski jezik je takođe popularan i uči se u školama, a najviše se govori u gradu Luksemburg. Luksembrug je sekularna država, ali država priznaje određene religije kao službene u ovoj zemlji, a to su katolicizam, judaizam, pravoslavlje, anglikanizam, luteranizam i islam. Oko 88% stanovnika se izjašnjava kao katolici, a preostalih 12% pripada ostalim religijskim grupama.

Ekonomija

Luksemburg ima stabilnu i razvijenu tržišnu ekonomiju sa niskom stopom inflacije i visokim stepenom inovacija. Nezaposlenost je tradicionalno niska, i jedna je od najnižih u Evropi. Industrijski sektor, kojim je dominirala obrada čelika, sada uključuje proizvodnju hemikalija, guma i drugih proizvoda. Uslužni sektor, posebno bankarstvo i financije, je najvažniji stup ekonomije ove države. Luksemburg je najvažniji privatni bankarski sektor u Evrozoni u Evropi i najveći centar kompanija koje pružaju usluge osiguranja. Ova država važi za drugi najsigurniji bankarski sistem na svijetu, odmah iza Švajcarske. Kao član Evropske unije, Luksemburg uživa sve prednosti otvorenog evropskog tržišta i ima veoma bliske financijske veze sa Belgijom i Holandijom.

Tražite posao u Luksemburgu?

Ukoliko tražite svoj prvi posao ili novo radno mjesto u Luksemburgu onda obavezno pogledajte u nastavku nekoliko sajtova koji nude oglase za nova radna mjesta ili postavljanje vlastitog oglasa za zapošljavanje: