Nirvana se kao termin javlja skoro u svim jezicima, kao i tekstovima indijskih religija, počevši od Budizma, Hinduizma, Sikizma, sve do Đainizma. Sanskritska reč „nirvana“ se sastoji od