Milena Novaković Archive

Šta su to amebe?

Amebe su praživotinje. Jednoćelijski organizmi koji se hrane heterotrofno i koji imaju sposobnost kretanja. U praživotinje spadaju amebe, bičari i trepljari. Ameba pripada porodici korenonošaca. Njeno telo se
Read More