Željko Aščić Archive

Šta je sujeta?

Sujeta je termin ruskog porekla, od ruske reči sueta, koja u prevodu znači – taština, slavoljublje, a podrazumeva osobinu određene osobe da ističe svoju ličnost, tj. da se
Read More

Šta je to metar?

Metar je SI konvencionalna jedinica za merenje dužine i označava  1/299792458 deo puta koji pređe svetlost u jednoj sekundi svog putovanja kroz vakuum. Istorija Prva njegova definicija je nastala
Read More