Bonton – pravila lepog ponašanja

Bonton ( Bon Ton, franc. ) je kao termin nastao od iste francuske reči i u bukvalnom prevodu znači – „dobar ton“, a podrazumeva kodeks ponašanja kojeg bi se trebao pridržavati svaki pripadnik društva. Bonton opisuje ponašanje, izražavanje, izgled, komunikaciju, gestikulaciju i drugo, u raznim siruacijama. Bonton je veliki protivnik vređanja, omalovažavanja, psovanja, nepristojnog ponašanja i fizičkog napada.

Bonton – Pravila lepog ponašanja

Bonton se svojim velikim delom bazira na tadiciji, a u zavisnosti od kultura raznih zemalja variraju i maniri.  Monsinjor Delakaza, naučnik i crkveni velodostojnik, još u XVI veku je prvi napisao knjigu na temu bontona i pravila lepog ponašanja. Tokom vekova svuda na svetu i u svim civilizacijama, ljudi su stvarali navike i običaje koji su zahtevali od pojedinca da se ponaša na određen način, a sve to da bi se uklopio u životnu zajednicu. Tim putem su se razvijala i pravila o lepom ponašanju, koja su se vremenom dopunjavala i prenosila sa generacije na generaciju. Tartari (tadašnji varvari) su prvi koristili viljuške, još pre hiljadu godina. U isto vreme upotreba viljuške počinje u Veneciji, a zatim i na ostalim italijanskim dvorovima. U Parizu je prihvataju 1500. godine, a u Nemačkoj se upotreba viljuške kao odraz lepog ponašanja pri obroku, javlja tek u XVIII veku. U antičkom Rimu je vrhunac otmenosti bio da se jede ležeći na niskim divanima. Japanci se, na primer, u znak poštovanja duboko klanjaju, Eskimima je znak pozdrava – trnjanje nosa o nos, a u Pakistanu se ženske osobe pozdravljaju ljubljenjem u obraz, zatim u pletenicu, pa u ruku. Pozdrav na Filipinima je kratko i brzo podizanje obrva, a u Jordanu je takav da se prstima desne ruke dotakne srce, pa čelo i onda se ruka ispruži napred, a izgovara se „Salaam alaykum“ („Mir s’ tobom“). U Rusiji se pri pozdravu podrazumeva zagrljaj i obavezna dva do tri poljupca, u Mongoliji – dlan svoje desne ruke stave na dlan svoje leve ruke, uz lagani nakolon, u Kini pri pozdravljanju, osobe stoje sasvim blizu jedna drugoj, a u Portoriku je sasvim normalno prekidati osobu tokom vođenja razgovora. Svakako, bonton ne podrazumeva da se čaj pije striktno u 17 h, kao što to vekovima rade Englezi, ali je podizanje malog prsta pri podizanju šoljice za čaj – odlika prefinjenosti i jedan od pravila lepog ponašanja, odnosno bontona.

Opšta kultura podrazumeva ponašanje u skladu sa bontonom. Bonton se najviše stiče u porodici, u kojoj se odrasta (deca od malih nogu uče kako da se ponašaju pri obroku, u komunikaciji sa odraslima itd.). Osnova svakog lepog ponašanja su pre svega iskrenost, dobronamernost, pravednost i ljubaznost. Osnovu bontona, takođe, čine samo četiri reči: Hvala, Oprostite, Molim i Izvolite. Svrha lepog ponašanja nam svakako stvara prijatniji osećaj u društvu, i to da budemo cenjeni i poštovani. Mnogi bonton vezuju za slojeve visokog društva i lepo ponašanje u okviru njega, ali pravilo je da je bonton obavezan deo svih slojeva društva. Postoje više vrsta bontona čiji su sadržaji usmereni na različite situacije i mesta (restoran,posao, društvo itd.) iako bonton nije u svim zemljama isti, ali se neka osnovna pravila lepog ponašanja svuda jednako prihvataju i podrazumevaju.

Podsetimo se na samo neka opšta pravila lepog ponašanja u svakom društvu

Upoznavanje i predstavljanje

 • Muškarac uvek treba prvi da se predstavlja ženi.
 • Mlađa žena uvek treba da se predstavlja starijoj ženi.
 • Mlada žena uvek treba da se predstavlja starijem muškarcu.
 • Generalno mlađi uvek treba da se predstavljaju starijima.
 • U gostima čekajte da domaćin međusobno upozna goste, ako ste domaćin vi upoznajete goste međusobno.
 • Bračne parove uvek treba predstavljati zajedno imenima i prezimenom.
 • Prilikom predstavljanja recite vaše ime i prezime tim redosledom bez titula.
 • Kad se upoznajete, osmehnite se, a osobu koju upoznajete gledajte u oči.
 • Ako ste muško tokom upoznavanja ustanite
 • Ako ste žena tokom upoznavanja ne trebate ustajati.

Pozdravljanje

 • Muška osoba uvek treba da ženu pozdravi prva.
 • Mlađa osoba uvek treba da pozdravi stariju osobu prva.
 • Onaj ko ulazi u kancelariju ili poslovni prostor pozdravlja prvi.
 • Ako je u pitanju trgovina onda prodavač uvek treba da pozdravi prvi.
 • Starije osobe pozdravljate sa “Dobar dan” ne sa “Zdravo”, “Ćao”, “Haj”, “Đe si” i slično…

Rukovanje tokom pozdravljanja

 • Žena treba prva da pruži ruku muškarcu.
 • Stariji treba prvi da pruže ruku mlađima.
 • Rukujete se desnom rukom.
 • Rukovanje treba biti kratko, a stisak čvrst ipak ne preterano.
 • Tokom rukovanja se gleda u oči.

Usmeni odnos prema drugim osobama

 • Osobama koje ne poznajete dovoljno dobro se obraćate uvek sa “Vi”, bez obzira na starost i pol.
 • Starija osoba u usmenom odnosu ili žena može predložiti prelaz na ti.
 • Kad oslovoljavate može se pridodati i titula.
 • Osobi se odnosite imenom ako ona to predloži, do tad sa gospodine i gospođo pa prezime.

Formalno ljubljenje

 • Ljubite se u obraz ne u usta.
 • Tokom čestitanja Srbi se ljube u obraz tri puta, dok Hrvati i ostali narodi dva puta.
 • Inicijativu za poljubac uvek daje žena.
 • Na javnim mjestima žene ne ljube jedna drugu. Ovo pravilo se smatra zastarelim.

Razgovor

 • Trebate nastojati da o sebi pričate što manje.
 • “Ja” nikad ne stavljate na prvo mesto u rečenicama tokom razgovora.
 • Razgovor nije monolog. Ne dopustite da druga strana samo priča ili da ste preterano ćutljivi.
 • Porodični problemi nisu tema za razgovor među nedovoljno poznatim osobama.
 • Prisutnima se umesto ti i vi, kad možete odnosite ličnim imenom.
 • Tokom razgovora nepristojno je dodirivati sagovornika.
 • Ako se ne slažete sa sagovornikom, ne slaganje treba biti suzdržano.
 • Ne pokazujte nikad ništa kaži prstom.
 • Ako je u društvu više ljudi, gledajte ih naizmenično sve u oči da se neko ne oseti izostavljen iz priče.

Sedenje u društvu

 • Ako se priključite nekom društvu ili osobi, sednite samo kad vam to ponude.
 • Ponudite mesto onima kojima je potrebnije.
 • Uvek pomozite ženama pri sedanju.
 • Ako ste u javnom prevozu ustupite mesto starijima, trudnicama, ženama i deci.
 • Ne naslanjajte se na tuđu stolicu.

Ulazak i izlazak iz vozila i prostorija

 • Kada negde ulazite žene imaju prednost.
 • U restorane i kafiće prvi ulazi muškarac.
 • Tokom kretanja u njima prvi korača muškarac.
 • Ako su vrata pokretna prvi ide muškarac.
 • Uvek pridržite vrata onima koji nailaze.
 • Ako se vrata otvaraju prema vama propustite sve sa druge strane.
 • U poslovnim liftovima, druge se ne propušta, ulazi se redom kojim se dolazi.
 • Oni koji izlaze iz prostorija imaju prednost.
 • Na vrata uvek treba kucati i čekati dozvolu za ulaz.
 • U stambenim zgradama nikad ne dodirujte kvaku te ne pokušavajte otvoriti vrata bez kucanja.
 • U zatvorenim prostorijama ne proizvodite glasne zvukove i neartikulisane krike.
 • Muškarac uvek otvara vrata vozila ženi.

Pozorište i bioskop

 • Ako vas neko negde pozove, kašnjenje nije dopušteno.
 • Ako zakasnite u pozorište, čekajte pauzu ili uopšte ne idite.
 • Ko ima karte vodi sve ostale do sedala.
 • Ako ste u paru u gledalište prvo ulazi muška osoba.
 • Ipak ženi uvek puštate da sede prva.
 • Ako je sedalo do stepeništa ili prolaza na njega seda muška osoba.
 • Odećom kao što su kaputi i jakne te odlaganjem treba da se pozabavi muškarac.
 • Ne koristiti mobilni telefon u pozorištu ili bioskopu.

Bonton na ulici

 • Tokom kretanja ulicom muška osoba hoda između dve ženske, a ženska između dve muške.
 • Žena treba uvek da hoda muškarcu s desne strane.
 • Žena treba uhvatiti mušku osobu pod ruku, a ne muškarac ženu.
 • Torbe i prtljag se nose sa vanjske strane
 • Tokom hodanja ulicom nije pristojno jesti i piti.
 • Mimoilaženje se radi tako što se uvek pomerate na desnu stranu.

Posete

 • U posjetu prijateljima ili drugim osobama se ne ide bez najave.
 • Posjete se ne rade u vreme ručka ili večere.
 • Ne dovodite osobe u posjetu koje niste najavili.
 • U posjetu se ne vode kućni ljubimci.
 • Kad vam gosti dođu sve aktivnosti koje ste radili treba zaustavite.
 • Domaćici je pristojno pokloniti cveće.
 • Piće koje dobijete ili date na dar ne mora biti otvoreno odmah.
 • Posetioc sam treba da oseti kad je vreme da je kraj posete i to da na znanje domaćinu.
 • Goste je pristojno ispratiti do vrata ili kapije.
 • Pristojno je gostima uzvratiti posetu.

Ples

 • Kada je u pitanju ples – muška osoba je ta koja poziva na ples.
 • Sa istom osobom ne bi trebalo plesati više od četiri puta za redom.
 • Ženska osoba može suptilnim osmehom pokazati da je zainteresovana za ples ili društvo muškarca.

Posao

 • Što se tiče poslovnog bontona, na sastanke treba doći tačno na vreme. Maksimalna tolerancija za kašnjenje je 5 minuta.
 • Kratko i jasno odgovarati na postavljena pitanja.
 • Ne treba pričati negativno o bivšim poslodavcima i kolegama.
 • Rukovodilac treba da persira kolegama i obrnuto.
 • Ne treba odgovarati na telefonski poziv u toku sastanka.
 • Uvek se predstavljate prvi klijentu ili kupcu.
 • U vašoj kancelariji vi završavate razgovo i dajete do znanja kad je gotov.

Napisano je dosta literature na temu bontona, a danas postoji i niz kurseva dostupnih na internetu, sa ciljem da edukuju svet o osnovama lepog ponašanja svuda i u svakoj situaciji, jer sve situacije podležu određenim pravilima. Najnoviji vodič za bonton, koji je izdala britanska izdavačka kuća Debrett’s naglašava sve ovo već navedeno sa sijaset novina sa jednostavnim sloganom – „Nije teško biti fin“. I nije… samo treba malo truda i želje da u sitacijama ostavimo utisak pristojne i osobe sa manirima.

Pored ovog bontona možete još pogledati i Bonton za stolom, te osnovna pravila Internet bontona tj. ponašanja na Internetu.