Najpopularniji jezici sveta

Broj jezika kojima ceo svet raspolaže se procenjuje na 5000 – 7000 jezika, s’ tim što su većina od njih na pragu izumiranja, tako da se tačan i precizan broj ne zna, jer se smanjuje svakodnevno. Takođe, teško je odrediti i to koliko koji jezik ima govornika, jer mnogi prestaju da govore svoj maternji jezik, već usvajaju neki drugi jezik i isti počinju da govore. Razlozi tome su uglavnom spoljašnji uticaji i emigracije u druge države. Pojedini jezici se koriste samo u užim zajednicama i nacionalnim grupama, dok se neki jezici koriste u više zemalja među različitim narodima.

Takve jezike zovu – „Lingva Franka“. Kada se govori o najpopularnijim jezicima na planeti, jezicima kojima se služi najveći broj ljudi, izdvajaju se sledeći:

  • Engleski jezik – je svakako najpopularniji jezik na svetu, u najširoj je upotrebi i predstavlja osnovu za komunikaciju sa ljudima širom sveta. Spada u zapadnogermanske jezike. Njime govori oko 400 – 500 miliona ljudi, kojima je to maternji jezik i još milijardu ljudi koji aktivno koriste ovaj jezik u komunikaciji. Vodi se kao službeni jezik u 54 zemlje. Govori se u SAD – u, Ujedinjenom Kraljevstvu, Novom Zelandu, Australiji, Irskoj, Kanadi i Zimbabveu;
  • Kineski (mandarinski) jezik – je svakako najviše korišćen jezik na svetu i on ima svoju standardnu verziju, ali i veliki broj dijalekata koji se između sebe dosta razlikuju, i koji se govore u različitim delovima Kine. On je službeni jezik Narodne Republike Kine, Singapura i Tajvana. Smatra se da ovim jezikom govori oko 1,5 milijardi ljudi samo u Kini, dok je u odnosu na celu planetu, ovaj broj mnogo veći. Spada u jedne od najtežih jezika za učenje – zbog izgovora (na primer, jedna reč može da se izgovori na četiri načina) i zbog znakovnog pisma (logografske prirode pisanja), kao i zbog velikog broja dijalekata. Kako je Kina druga svetska sila i poseduje najbrže rastuću ekonomiju, u poslovnom svetu, kineski jezik smatraju jezikom budućnosti, pre svega u poslovnim komunikacijama;
  • Španski jezik – Španija je, istorijski gledano bila veoma jaka okupaciona zemlja i samim tim je svoj jezik proširila na veći deo Južne Amerike. Smatra se da ima oko 400 miliona osoba kojima je maternji jezik španski. Španski jezik spada u grupu romanskih jezika i potiče još iz IX veka. U međunarodnim komunikacijama, španski spada u jedan od najčešće korišćenih jezika. Nazivaju ga još i – kastiljskim jezikom.
  • Arapski jezik – spada u najstarije jezike sveta, datira još iz IV veka i pripada južnom ogranku semitskih jezika. Govori se u više država – Egiptu, Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji, Siriji, Libanu, Alžiru, Behreinu, Iraku, Jordanu, Libanonu, Libiji, Mauritaniji, Maroku, Omanu, Kataru, Sudanu itd. Vodi se kao zvaničan jezik u 26 država sveta, s’ tim što je maternji jezik za oko 500 miliona ljudi. Broj govornika je daleko veći, iz činjenice jer je to jezik na kojem je napisana Sveta muslimanska knjiga – Kuran, te ga koriste muslimani širom sveta. Ovaj jezik je imao veliki uticaj na kulturu i jezik evropskih naroda, što potvrđuju brojni arabizmi u evropskim pismima. 1974. godine je postao šesti službeni jezik Ujedinjenih Nacija.
  • Ruski jezik – spada u grupu slovenskih jezika i ima 144 miliona govornika. Ruski jezik je po gramatici i leksici, veoma sličan našem jeziku. Specifično u ovom jeziku je da akcenat može potpuno da promeni značenje reči. Spada u grupu službenih jezika na prostorima Rusije, Belorusije, Ukrajine, Kirginstanske republike, Republike Kazahstana, Uzbekistana, Moldavije, Latvije, Republike Tadžikistana, Turkmenistana, Estonije itd.;
  • Portugalski jezik – spada u romanske jezike, ima 178 miliona govornika i govori se u 35 država, dok je u devet država, službeni jezik. Širenje ovog jezika je počelo u 12. veku posle pobede Portugala u ratu za nezavisnost, protiv Španije. Najzaslužniji za širenje ovog jezika, bili su Vasko de Gama i princ Henry Navigator. Postoje dve vrste portugalskog jezika – brazilski portugalski i evropski portugalski. U Brazilu je službeni jezik, a zastupljen je i u Angoli, Gvineji i Mozambiku, a nedavno je postao službeni jezik i u Istočnom Timoru. Manje je popularan u odnosu na španski jezik, ali je veoma melodičan i lak za izgovor;
  • Francuski jezik – je nekada zauzimao mesto prvog jezika za diplomatiju i međunarodne odnose. Međutim, danas je to engleski jezik, mada francuski jezik je i danas zastupljen u velikom broju zemalja, naročito onim zemljama koje su bile francuske kolonije. Za njega se kaže da je i najromantičniji jezik, a zastupljen je pored Francuske i u Belgiji, Kanadi, Kamerunu i Ruandi.
  • Nemački jezik – je službeni jezik u šest država, popularan je i u svetu poslovnih komunikacija i ima oko 95 miliona govornika.

Pored navedenih, među popularne jezike spadaju još i japanski, malajsko indonežanski, italijanski, hindski i bengalski jezik.