Prosječna plata u Austriji

Ovaj članak sadrži sledeće sekcije:

Prosječne plate u Austriji

Službena valuta u Austriji je Evro, ili skraćeno EUR. Prosječna neto plata po stanovniku u Austriji iznosi 4.310 EUR. Najmanje plate imaju čistačice i spremačice (1.300 EUR), medicinske sestre i bolničari (1.667 EUR), voditelji, umjetnici i zabavljači (2.000 EUR), kuhari, konobari i turistički vodići (2.088 EUR), pravnici (2.200 EUR), radnici u telekomunikacijama (2.433 EUR), oglašivači i grafički dizajneri (2.495 EUR). Prosječne srednje plate imaju arhitekte (2.950 EUR), informatičari (3.035 EUR), učitelji, nastavnici i profesori (3.100), inžinjeri (3.206 EUR), građevinski radnici (3.311 EUR), recepcioneri i sekretarice (3.500 EUR), radnici tehničkih službi (3.618 EUR) i bankari (3.744 EUR). Najbolje plaćena zanimanja su svakako ona najpoželjnija, a to su rad u avio kompanijama (3.981 EUR), rudari (4.225 EUR), računovođe (4.894 EUR), farmaceuti (5.133 EUR), menadžeri (7.320 EUR).
austrija-karta

Ukratko o Austriji

Republika Austrija je kontinentalna zemlja koja se nalazi u Srednjoj Evropi. Graniči se sa Češkom i Njemačkom na sjeveru, Mađarskom i Slovačkom na istoku, Slovenijom i Italijom na jugu, te Švajcarskom i Linhenštajnom na zapadu. Austrija ima oko 8,5 miliona stanovnika, prostire se na 83.966 kvadratnih kilometara i ima alpsku klimu. Njemački jezik je službeni jezik u Austriji, a većina stanovništva priča lokalni Bavarski dijalekt njemačkog jezika kao svoj maternji jezik. Glavni i najveći grad, koji ima više od 1,7 miliona stanovnika, je Beč. Ova zemlja ima visok nivo životnog standardna građana i jedna je od najbogatijih u svijetu. Austrija je članica Ujedinjenih naroda od 1955. godine, 1995. pridružila se Evropskoj uniji, osnovač je Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, član je Šengenske zone i usvojila je Euro kao svoju valutu 1999. godine.

Demografija

Austrija ima populaciju od 8.505.861 stanovnika. Glavni grad ove države je Beč koji ima preko 1,7 miliona stanovnika, i broji oko četvrtinu ukupne populacije ove zemlje. Austrija je poznata po svojoj kulturi ali i visokom standardu života. Beč je daleko najveći grad u ovoj državi, a slijede ga Grac na drugom mjestu sa 265.889 stanovnika, te Linc na trećem mjestu sa 191.612 stanovnika. Oko 15% populacije u Austriji su stranici, a 5,1% populacije čine narodi iz bivše Jugoslavije. Stopa fertiliteta iznosi 1,4 djece po majci, očekivana životna starost  je 80 godina, 77 godina za muškarce i 83 godine za žene. Službeni jezik u Austriji je njemački jezik, a govori ga 88,6% populacije. Slijede ga srpsko-hrvatski jezik (4,2%), turski jezik (2,3%), mađarski jezik (0,5%) i poljski jezik (0,5%). Hrišćanstvo je dominantna religijska opredjeljenost u Austriji (86%), a na drugom mjestu se nalazi Islam koji zauzima 12% populacije.

Ekonomija

Austrija je jedna od najbogatijih zemalja na svijetu koja ima razvijenu ekonomiju i visok životni standard. Veoma razvijena industrija je glavna grana ekonomije, a na drugom mjestu se nalazi međunarodni turizam. Austrija proizvodi više od 50% električe energije sa hidroelektranama. Obnovljivi energetski izvori kao što su vjetar, solarna energija i elektrane sa biomasom snadbjevaju 62% ukupne potrošnje energije u Austriji. Ostatak energetskih potrepština nadoknađen je proizvodnjom gasa i ulja.

Tražite posao u Austriji?

Ukoliko tražite svoj prvi posao ili novo radno mjesto u Austriji onda obavezno pogledajte u nastavku nekoliko sajtova koji nude oglase za nova radna mjesta ili postavljanje vlastitog oglasa za zapošljavanje:
http://www.jobsinvienna.com/
http://austriajob.info/
http://www.justlanded.com/english/Austria/Jobs
http://unjobs.org/duty_stations/vie
http://www.learn4good.com/jobs/language/english/list/country/austria/