Koja je razlika između ledene kiše, susnežice i grada?

Ledena kiša predstavlja običnu kišu koja pada iz oblaka u obliku tečnih kapi, ali koje se zalede kada na Zemljinoj površini dođu u kontakt sa nekim predmetom čija se temperatura nalazi ispod 0C. Ledena kiša je najčešće kratkotrajna pojava, s obzirom da se u najvećem broju slučajeva veoma brzo pretvori ili u kišu ili u sneg.

S druge strane, susnežica je kiša koja pada u vidu malih komadića leda. Susnežica počinje kao kiša u nešto toplijim gornjim slojevima atmosfere, ali se vodene kapi brzo zalede prilikom prolaska kroz hladnije slojeve atmosfere koji se najčešće nalaze neposredno iznad Zemljine površine.

Za razliku od ledene kiše i susnežice, grad predstavlja potpuno drugačiji način precipitacije. Naime, komadići grada koji padaju iz oblaka predstavljaju koncentrične slojeve otopljenog i rekristalizovanog snega oko kristalizacione klice, koja najčešće predstavlja običnu trunku prašine. Rast komada grada je povezan sa učestalim sudarima čestica grada u nastajanju sa prehlađenom vodom (vodom koja je tečna na temperaturi ispod njene tačke mržnjenja), koja se nalazi u oblacima kroz koje lete čestice grada. Vetrovi tokom oluja, kao i kumulonimbusni oblaci mogu da izazovu prolazak komada grada u formiranju kroz atmosferske slojeve nazimenično većih i manjih temperatura tako da se u okviru svakog komadića grada formiraju naizmenični slojevi otopljenog snega i leda.

grad-padavina-led

 

Za razliku od ledenih kiša i susnežica, grad ne mora da bude zimska pojava, već se pojavljuje i leti ukoliko u atmosferi postoje naizmenično topliji i hladniji slojevi, a često se pojavljuje pre ili posle tornada ili velikih oluja, pa stoga pojava grada ukazuje na nesvakidašnje vremenske prilike. Iako prosečni kamenčići grada imaju u prečniku oko 6 – 7 milimetara, oni mogu postati i mnogo veći i teži, što zavisi od debljine i broja njihovih konstitutivnih slojeva. Najveći do sada izmereni komad grada je pao u Indiji 1939. godine i bio je težak 3,4 kilograma.