Zašto su biljke sve korisne za nas?

Biljke su živa bića koja su neophodna da bi se na planeti kao što je Zemlja razvio i održavao bilo koji složeniji oblik života, uključujući i postojanje svesnih bića koja postavljaju pitanja o Kosmosu, kao što smo mi.

Neki od razloga zašto su biljke korisne:

  • Biljke u procesu fotosinteze oslobađaju kiseonik koji mi dišemo, a i koji spontano gradi ozonski omotač koji nas štiti od visokoenergetskih elektromagnetnih talasa sa Sunca, kao i iz Kosmosa.
  • Biljke imaju osnovnu ulogu u formiranju plodnog zemljišta, s obzirom da najveći broj organskih materija iz humusa (plodnog površinskog sloja Zemlje) potiče u najvećem delu od biljaka koje su nekada živele na našoj planeti.
  • Biljke sprečavaju eroziju zemljišta (spiranje plodnog zemljišta i njegovo odnošenje u okean) koja se dešava pod dejstvom kiša i drugih atmosferskih pojava.
  • One predstavljaju glavni deo hidrološkog ciklusa (kruženja vode na Zemlji od oblaka preko Zemlje do okeana do oblaka i tako u krug), kao i biogeohemijskog ciklusa u okviru koga kruže i recikliraju se esencijalni hemijski elementi kao azot i fosfor.
  • Pošto biljke u našem ekosistemu predstavljaju carstvo živih bića (sa 260 000 poznatih vrsta od kojih su danas 34 000 vrsta na ivici istrebljenja) koje je u stanju da samo sebi pravi hranu (autotrofni organizmi), one su osnova lanca ishrane živog sveta na Zemlji.
  • Imaju presudan uticaj na klimu na Zemlji, jer bi bez njih efekat staklene bašte bio nepovoljan za razvoj složenijeg života.
  • Biljke su staništa mnogih drugih mikroorganizama, insekata, ptica i malih živih bića, a one su osnovni izvor naše hrane, kao i mnogih napitaka (čaj, kakao, kinin…).
  • Bez biljaka ne bismo imali šta da oblačimo, a one su osnovni delovi svih kuća, uključujući nameštaj i građevinske materijale kao npr. drvo, bambus itd. Od biljaka dobijamo hranu, papir, goriva, kanape, tepihe, parfeme, sapune, maramice, zavese, platnene, pamučne, celulozne i druge tekstilne tkanine, patike, lopte, šampone, lekove, začine, boje, industrijske proizvode (gumu, plutu, alkohol, šećere, sapune, paste za zube, ulja, tanin, terpentin, lanena ulja za boje), zaštitu od buke i vetra, nakit, praznično ulepšavanje itd. Osim što su biljke izuzetni prečišćivači vode i vazduha, njihovo postojanje je i estetske prirode.

Teško je zamisliti kako bi ovaj svet izgledao kada na nemu ne bi bilo biljaka u vidu drveća, pšeničnih i travnatih polja, drvoreda koji bacaju lepršave senke na letnji trotoar i travnatu livadu, šuma, cveća, plodova trešnje koje leti zakačimo za uši, vinograda, živih ograda…