Šta su to stalaktiti i stalagmiti?

Ukoliko ste se nekada šetali kroz neku pećinu na Zemlji, sigurno ste primetili kupaste providne šiljkove koji vise sa plafona pećina i nazivaju se stalaktitima, kao i slične strukture koje se uzdižu sa poda pećine, a koje nazivamo stalagmitima.

I stalaktiti i stalagmiti se sastoje od kalcijum karbonata (CaCO3), a nalaze se u pećinama koje su izgrađene od minerala krečnjaka. Kalcijum karbonat se lako rastvara u vodi, a pogotovo ukoliko je ona kisela, kao što je slučaj sa kišom. Naime, dok kapi vode padaju sa oblaka ka Zemlji, u njima se rastvara malo ugljen dioksida iz vazduha. Molekuli ugljen dioksida u vodi stvaraju veoma slabu ugljenu kiselinu, tako da su kapi kiše uvek blago kisele.

Stalaktiti i stalagmiti

Stalaktiti i stalagmiti – fotografija Dave Bunnell

Kiša koja pada na Zemlju prolazi kroz zemljani sloj, kreće se zatim kroz šupljine u stenama i otiče u podzemne vode. Ove, podzemne vode možemo da primetimo ukoliko iskopamo bunar. Naime, podzemne vode će se slivati ka oblasti nižeg pritiska kao što je bunar i mi ćemo moći da punimo kofe sa vodom iz njega. Pošto je kiša blago kisela, ista ova osobina važi i za podzemne vode, kao i za sve vode koje teku kroz vazduh koji uvek sadrži ugljen dioksid. Prolaskom pored krečnjačkih stena, ova voda rastvara u sebi malo kalcijum karbonata.

Tokom više miliona godina, ove podzemne vode malo po malo mogu rastvoriti toliko krečnjaka od stena pored kojih teku da formiraju šupljine koje postepeno počinju da obrazuju velike pećine. U već formiranim pećinama, podzemne vode koje kaplju sa njenog vrha, taložiće malo rastvorenog kalcijum karbonata tako da male naslage počinju da se pojavljuju.

Tako nastaje jedan stalaktit, dok stalagmiti nastaju na mestima gde kapi podzemne vode kaplju na dno pećine gde ostavljaju malo kalcijum karbonata čije naslage postaju sve veće tako da formiraju pravu kupastu ili piramidalnu figuru.

Za formiranje stalaktita i stalagmita, potrebno je na hiljade godina ovakvog kapljanja podzemnih voda. Inače, ne toliko lepi kao pećinski, stalaktiti se mogu primetiti i na nekim cementiranim mostovima i tada nastaju za samo nekoliko godina u procesu tokom koga kiša spira malo kalcijum karbonata iz cementa i kapljući sa dna mosta ostavlja male taloge koji nagomilavajući se, formiraju betonske stalaktite.