Zašto su mora plave boje?

Mora i okeani su plave boje jer, pre svega, reflektuju plavu boju neba.

Sunčeva svetlost koja dolazi na Zemlju sadrži u svojoj beloj svetlosti kompletan spektar boja, ali se prolaskom kroz atmosferu, svetlost rasejava na česticama azota i kiseonika. S obzirom na prosečne razmere čestica vazduha, svetlost manjih talasnih dužina se u atmosferi rasejava u većoj meri, pa je otuda i nebo plave boje, jer plava boja poseduje manju talasnu dužinu od zelene, žute, narandžaste ili crvene boje.

Osim ovoga, molekuli vode, mineralne soli i razni pigmentni molekuli u morima mnogo više apsorbuju narandžastu i crvenu boju nego ostale boje iz Sunčevog spektra vidljive svetlosti, pa i zbog tog efekta mora imaju zelenkasto – plavu boju jer te nijanse bolje reflektuju. Inače, na boju mora u mnogome utiče i temperatura vode, kao i bogatstvo i raznovrsnost živog sveta u njemu. Naime, u vodama koje su bogatije hranljivim sastojcima postoje bolji uslovi za razvoj malih biljki fitoplanktona, kao i malih životinja zooplanktona, koje zajedno predstavljaju veoma važne članove morskog lanca ishrane. U hladnijim vodama u kojima ima više rastvorenog kiseonika postoji najčešće više planktona koji prilično apsorbuju plavu svetlost, pa je boja mora tada tamnija. S druge strane, u toplijim (uglavnom tropskim) morima postoji manje planktona, a više korala, pa je njihova boja i mnogo svetlija, s obzirom da ona znatno bolje reflektuju plavu boju

More

More