Šta je to oniks?

Oniks je dragi kamen crne boje, najčešće prošaran mlečno belim prugama, kao mermer. Ponekad se dogode primerci bez pruga, ali to je izuzetno retko i takav se kamen naziva crni oniks. Ovaj dragi kamen može biti i drugih boja, ali one nisu toliko poznate. Može biti crvenosiv, smeđ i žut, takođe prošaran prugama. Crveni oniks naziva se sardoniks. Većina crnih oniksa na tržišti je veštački obojena, dok prirodno potpuno crni su vrlo retki i skupi. Ovaj kamen ima svilenkast sjaj, ali se često i polira.

Na Mosovoj skali tvrdoće oniks ima indeks 7. Njegova hemijska formula je CaCO3.

oniks

Zbog svog interesantnog izgleda, oniks se najviše upotrebljava u izradi nakita. Od ovog kamena vekovima su se proizvodile brojanice. Osim za nakit, upotrebljava se za proizvodnju ukrasnih predmeta, vaza i posuda.

Naziv oniks ima nekoliko tumačenja. Asirska reč oniks znači prsten, a na grčkom nokat ili kandža, smatra se da je to zbog njegove neprozirnosti. Oniks je kamen poznat vekovima. Na Bliskom Istoku poistovećivao se sa čarobnjacima i gatarama, a pripisivale su mu se moći upijanja tuge i žalosti, kao i iscelitelja. U antičkim vremenima na oniksu se rezbario lik Marsa ili Herkulesa i služio je kao ikona hrabrosti.

Najveća nalazišta oniksa nalaze se u Brazilu, SAD-u, Meksiku, Indiji i na Madagaskaru. Neka istraživanja pokazuju da se može naći i u Srbiji, na Fruškoj gori.