Zašto je nebo plavo?

Kada ne bi bilo Zemljine atmosfere između nas i Sunca, nebo bi preko dana, kao i preko noći bilo crno, a Sunce bi bilo samo još jedan tačkasti izvor svetlosti zajedno sa svim drugim zvezdama na nebu. Međutim, za razliku od ostalih planeta Sunčevog sistema, na našoj planeti postoji vazduh (tj. gasoviti sloj – atmosfera sa 78 % azota, 21 % kiseonika i 0,9 % argona što odgovara sastavu vazduha), a upravo je on taj koji nebu daje plavu boju. Naime, postoji prirodna pojava koja se zove Rejlijevsko rasejanje svetlosti, a koja predstavlja rasipanje svetlosti (njeno skretanje od prvobitnog pravca prostiranja i odbijanje na sve strane) prilikom njenog prolaska kroz čestice čiji je prečnik približno jednak jednoj desetini talasne dužine upadne svetlosti. Sunčeva svetlost se sastoji iz svih boja, ali usled toga što elementi iz atmosfere, a pre svega kiseonik i azot od svih boja iz spektra najbolje prelamaju svetlost malih talasnih dužina, što u vidljivom spektru odgovara plavim nijansama, mi onda i nebo vidimo u plavoj boji.

http://www.forestwander.com