Koje su talasne dužine osnovnih boja?

Sunčeva svetlost je bela jer u svom spektru sadrži sve vidljive boje, a opseg talasnih dužina u okviru koga naše oči primećuju svetlost kreće se od 390 – 780 nanometara.

S obzirom da nanometar predstavlja jedan milijarditi deo metra, to znači da elektromagnetni talasi koje primećujemo kao svetlost prave oko nekoliko miliona oscilacija u sekundi. U slučaju kretanja svetlosti kroz vakuum (tj. pri maksimalnoj brzini kretanja svetlosti), crvena boja obuhvata opseg talasnih dužina od 780 do 622 nm, narandžasta od 622 do 597 nm, žuta od 597 do 577 nm, zelena od 577 do 492 nm, plava od 492 do 455 nm, i ljubičasta od 455 do 390 nm.

talasne-duzine-boja

 

Sa povećavanjem talasnih dužina izvan ovog opsega, vidljiva svetlost polako prelazi u infracrvenu svetlost, dok sa smanjenjem talasnih dužina vidljiva svetlost prelazi u ultraljubičastu oblast. Energija jednog svetlosnog fotona jednaka je proizvodu njegove frekvencije i Plankove konstante (6,62 • 10-34 Js). S obzirom da je frekvencija svetlosti jednaka količniku brzine svetlosti (oko 3 • 108 km/s) i talasne dužine fotona, što je manja talasna dužina svetlosti, to joj je veća i energija. Stoga, možemo slobodno reći da plava boja predstavlja energetskiju boju od crvene.

One Comment