Zašto su ulice tako tihe kada padne sneg?

Svež sneg apsorbuje zvučne talase poput zvučnih izolacionih materijala. U snegu se između malih pahuljica nalaze milijarde sitnih šupljina u koje prodiru molekuli vazduha, noseći zvučnu energiju koja se gubi u džinovskom lavirintu mikroskopskih tunela. Zvučni talasi ne mogu da nađu izlaz i nestaju, pretvarajući svoju energiju u toplotu.

Tišina koju donosi sneg prigušuje zvuke ljudskih naselja i doprinosi tako tihom izgledu ulica pokrivenih snegom. Jedini zvuk koji  remeti ovako idiličnu tišinu snežnih predela predstavlja škripa snega pod našim koracima.

Možda ste primetili da sneg škripi pod nogama samo kada je veoma hladno, dok ne škripi kada je temperatura vazduha blizu 0oC. Naime, pritisak kojim delujemo našom težinom na sneg, snižava tačku mržnjenja vode, što znači da će voda postojati i na nešto nižoj temperaturi od 0oC. Kristali snega se usled toga, u slučaju nedovoljno hladnog vremena, prekrivaju tankim podmazujućim slojem vode koji sprečava škripanje snega kao posledice trenja između kristala leda. Iz istog ovog razloga je po nedovoljno hladnom vremenu teško napraviti snežnu grudvu, jer se voda topi pod povećanim pritiskom.

ulica-pod-snegom