Zašto su vodokotlići u avionima tako bučni?

Kada aktiviramo običan kućni vodokotlić, pomoću male ručke povlačimo sifon i voda koja se nalazi u vodokotliću pod dejstvom gravitacije pada kroz šolju u septički rezervoar ili kanalizacioni sistem. Problem korišćenja ovakvih vodokotlića u prevoznim sredstvima kao što su avioni, autobusi ili brodovi je očigledan. Naime, svaki put kada bi se vozilo malo zatreslo, voda bi se razlila unaokolo.

Stoga, avionski toaleti umesto pasivnih sifona koriste vakuum, pa se nazivaju vakuumskim toaletima.

Kada “povučemo vodu” u avionskom toaletu, otvaramo ventil u kanalizacionoj cevi i vakuum iz cevi usisava sadržaj šolje i odvodi ga u rezervoar. Vakuumski toaleti koriste samo oko 2 litre vode ili plave sanitetske tečnosti za dodatno post-vakuumsko čišćenje šolje.

Jedna od prednosti vakuumskih toaleta proističe iz veoma male potrošnje vode, a posebno ako oko dve litre potrošene vode prilikom svakog korišćenja toaleta uporedimo sa 4 do 10 litara vode koje potroše tipični kućni toaleti. Takođe, prečnik kanalizacionih cevi je znatno manji kod vakuumskih nego kod tradicionalnih instalacija. Pošto vakuumski toaleti ne koriste gravitraciju za pomeranje vode, oni mogu čistiti šolju u svim pravcima, a ne samo odozgo-nadole. Uz sve ovo, činjenica da se odvodna cev ne mora nalaziti ispod šolje znači i da se ne mora seći pod radi ugrađivanja ove cevi, već se ona može montirati u vazduhu pored šolje.

avion-toalet