Koliko listova papira se može napraviti od jednog drveta?

Broj papirnih listova koji se mogu dobiti iz jednog drveta najviše zavisi od veličine drveta.

papirNajveći broj papirnih svezaka se pravi iz borovine. Prosečne razmere borova su oko 30 santimetara u prečniku i oko metar i 80 santimetara u visini. Stoga, množenjem kvadrata poluprečnika drveta sa brojem Pi sa visinom možemo izračunati zapreminu jednog prosečnog bora, koja iznosi oko 1334 litara (1,334 kubna metra). Težina jednog prosečnog bora iznosi oko 730 kilograma.

Tokom proizvodnje papira, drvo se prevodi u pulpu (čistu celulozu), koja čini oko polovine težine drveta, dok druga polovina otpada na kvrge, lignin i druge supstance koje čine papir nekvalitetnim.

Stoga se iz jednog prosečnog bora može koristiti oko 365 kilograma mase borovine za proizvodnju papira.

Težina jednog kvalitetnog lista papira iznosi oko 4,5 grama, pa deljenjem efektivne težine drveta sa težinom jednog lista papira dobijamo vrednost od 81111,111 što predstavlja broj papira koji se može dobiti iz jednog drveta bora prosečne veličine.