Kako omogućiti PDO na WHM-u?

Da bi ste omogućili PDO preko WHM-a pratite sledeće korake:

1. Ulogujte se na WHM.
2. Kliknite na “Apache Update”.
3. Kliknite na “Start Customizing Based on Profile”.
4. Izaberite verziju Apache-a (selektovana je postojeća aktivna verzija).
5. Kliknite na “Next Step”.
6. Izaberite PHP 5 verziju.
7. Kliknite na “Next Step”.
8. Kliknite na “Exhaustive Options List” dugme.
9. Koristite CTRL + F da pronađete PDO sekciju. Čekirajte obe PDO opcije.
10. Kliknite na “Save and Build”.

Ne prekidajte proces dok ne završi.

Drugi jednostavniji način je da izvršite kao root ili super user komandu:

$ pecl install pdo

Te zatim da editujete php.ini datoteku i dodate:

; Extension PDO
extension=pdo.so
extension=pdo_mysql.so

Napomena:
Sve navedene radnje radite na vlastiti rizik. Greške tokom rekompajliranja PHP-a mogu napraviti vaš server nefunkcionalnim.

U slučaju greške obrišite /home/cpeasyapache/ i /usr/local/apache te pokrenite proces ispočetka.

WHM – Web Host Manager
cPanel – Web Hosting Panel
PHP – Server side programski jezik (Hypertext Preprocessor)
PDO – PHP Data Objects – Interfejs za pristupanje bazama podataka u PHP-u