Šta je to mikrofonija?

Mikrofonija predstavlja jedan tip povratne sprege (feedback), koja u opštem slučaju predstavlja proces vraćanja dela izlazne energija nazad ka ulazu uređaja koji vrši konverziju energije.

Da biste postigli efekat mikrofonije, morate imati mikrofon, pojačalo i barem jedan zvučnik. Ukoliko dovoljno približite mikrofon zvučniku i zatim kucnete u mikrofon, zvuk će otići preko mikrofona kroz pojačalo u zvučnik. Zvučnik emituje zvuk vašeg kuckanja koje opet dolazi do mikrofona. Mikrofon isti zvuk šalje do pojačala koje dodatno pojačava zvuk, šalje ga opet na zvučnik i tako mnogo puta sve dok ne čujete da se zvuk beskrajno pojačava usled mnogostrukog prolaska kroz pojačivač.

Usled previše pojačanog mikrofona ili isuviše malog rastojanja između zvučnika i mikrofona nakon određenog vremena se čuje glasan pišteći zvuk koji predstavlja posledicu efekta povratne sprege, a u slučaju pojačala kao u ovom primeru kada se stvara glasan zvuk, naziva se mikrofonijom.

Frekvencija zvuka mikrofonije je najčešće vrlo visoka a zavisi od rastojanja između zvučnika i pojačala jer ovo rastojanje određuje koliko će brzo zvuk napraviti jedan krug u zatvorenom sistemu. Da biste izbegli efekat mikrofonije, bitno je postaviti mikrofon iza zvučnika, jer ukoliko zvučnici gledaju u mikrofon, do mikrofonije će skoro sigurno doći.

mikrofon