Koja je razlika između mase i težine?

Masa nekog tela nam govori koliko u njemu postoji materije, dok nam njegova težina govori koliko je snažno gravitaciono dejstvo na tu materiju.

Masa nekog tela je ista na svim mestima u Kosmosu, dok njegova težina zavisi od jačine gravitacionog polja u kome se ono nalazi. Stoga, ukoliko biste se zaputili na Mesec, vaša težina bi postepeno opadala kako biste se udaljavali od Zemlje, a na Mesecu biste opet postali nešto teži, ali i dalje čak 6 puta lakši nego ovde, na Zemlji.

Uzrok vaše manje težine na nebeskom telu čija je masa manja od mase Zemlje, leži u zavisnosti gravitacionog privlačenja od mase tela. S druge strane, vaša masa bi i ovde i na Mesecu bila ista jer biste se i dalje sastojali od iste količine materije.

Masa se naziva i inercija. Zamislite da se nalazite u Kosmosu, daleko od bilo kog gravitacionog polja, a sa jednom loptom u rukama. Pustite loptu da pluta sama od sebe ispred vas. Pošto se ne nalazi u gravitacionom polju, lopta nema težinu. Uzmite sada loptu i prodrmajte je napred-nazad. Primetićete da iako lopta ne poseduje težinu, ona i dalje poseduje otpor pri promeni kretanja, tj. inerciju. Masa predstavlja meru inercije tela, a inercija tela ne zavisi od gravitacije. Svaka dva tela u Kosmosu deluju međusobno privlačnom silom između sebe. Ova sila se naziva gravitacijom, a mera njenog intenziteta težinom, težina je sila.

Iako masa i težina nisu iste stvari ova dva pojma su u praksi sinonimi jer je težina proporcionalna masi.

Da sumiramo:
70 kilograma je masa tela, a njena težina na zemlji je tada 70 kilograma x 9,81 (gravitaciona konstanta) = 686,7 N (njutn) .