Da li munje udaraju u avione?

U proseku, svaki putnički avion doživi udar groma više od jednom godišnje. Zapravo, avione veoma često pogađaju munje prilikom njihovog leta kroz veoma naelektrisane oblake, a u ovakvim slučajevima, usled sudara toka elektrona sa avionom nastaje bljesak svetlosti koji se širi u suprotnim pravcima od pravca udara munje.

Iako putnici i posada mogu videti bljesak svetlosti i čuti glasan tutanj kada munja udari u avion, ništa ozbiljno se ne može desiti zbog pažljive zaštite osetljivih komponenti aviona, kao što su npr. rezervoar sa gorivom ili nos aviona u kome se nalaze radar i drugi instrumenti za let.

Najčešće, munja udari u neki ekstremitet aviona, kao što su njegov nos ili krila, nakon čega, tokom određenog vremenskog intervala, avion postaje deo električnog “kola” između oblaka i suprotno naelektrisane površine aviona. Struja zatim prolazi kroz provodnu spoljašnju konstrukciju aviona i izlazi kroz neki drugi ekstremitet, kao što je npr. rep.

Nakon udarca munje, piloti najčešće izveštavaju o povremenim svetlucanjima, kao i kratkotrajnim interferencijama instrumenata. Površina većine aviona se sastoji od provodnog aluminijuma, pa je stoga važno osigurati nepostojanje prekida u eventualnom toku struje kako bi elektroni ostali na spoljašnjosti aviona. S druge strane, kod nekih modernih aviona koji se ne sastoje od aluminijuma, već od nekih manje provodnih materijala, neophodno je ugrađivanje sloja provodnih vlakana koji bezbedno prenose tokove elektrona.