Najsigurnije sjedalo u avionu

Postoji mnogo vrsta aviona, međutim kod putničih aviona obično imamo sledeće grupe sjedala:

  • prednji lijevi red, prednji srednji red, prednji desni red
  • zadnji lijevi red, zadnji srednji red, zadnji desni red
  • lijevi red između krila, između red pored krila, srednji red između krila
  • zona sjedala između sjedala među krilima i zadnjeg dijela
  • zona sjedala izmeđi sjedala među krilima i prednjih sjedala
  • sjedala u kabini

Po istraživanju časopisa Popular Mechanics, statistički gledano najsgurniji dio aviona u slučaju pada je zadnja njegova polovina.

avion-sigurnostMeđutim po istraživanju Univerziteta u Griniču najsigurnija su ona sjedala koja se nalaze maksimalno 5 redova udaljeni od izlaza. Naime u većini padova ili oštećenja pri slijetanju avion zahvata požar, a putnike panika. Zbog mogućeg dima oni udaljeniji od izlaza neće uspjeti pronaći izlaz.

Kombinacijom ova dva istraživanja dolazimo do zaključka da su najsigurnija sjedala koja se nalaze do pet redova udaljena zadnjih ulazno/izlaznih vrata aviona.

avion-sigurnost-2