Šta je to metar?

Metar je SI konvencionalna jedinica za merenje dužine i označava  1/299792458 deo puta koji pređe svetlost u jednoj sekundi svog putovanja kroz vakuum.

Istorija

Prva njegova definicija je nastala u 18. veku i glasila je da je metar dužina klatna čiji je period oscilovanja jednak jednoj sekundi. Nakon toga, uvedena je nova definicija metra, po kojoj je on bio jednak jednom desetomilionitom delu dužine Zemljinog meridijana duž kvadranta, tj. meridijana čija je dužina jednaka četvrtini obima Zemljine lopte. U skladu sa ovom definicijom, istraživači su izmerili luk Zemljine lopte od grada Dunkirka u Francuskoj do Barselone u Španiji, a iz ovog računa, dobijena dužina metra je bila ucrtana na platinskoj šipci koja je 1799. godine smeštena u Francusku Akademiju arhiva. Međutim, prilikom ovog računa, francuski naučnici su pogrešno izračunali efekat poravnavanja Zemlje usled njene rotacije oko svoje ose, pa je iz tog razloga, njihov izračunati metar bio za 0,2 milimetra kraći od jednog desetomilionitog dela Zemljinog kvadranta. Francuska metalna šipka se smatrala za jedinu važeću meru metra sve do 1960. godine, kada je pojam metra predefinisan u određeni broj talasnih dužina veoma precizne boje svetlosti emitovane od strane atoma kriptona-86. Međutim, ova definicija je trajalo samo do 1983. godine kada je uvedena tzv. teorijska definicija

Veće i manje jedinice

UmnožakImeSimbolUmnožakImeSimbol
100metarm
101dekametardam10–1decimetardm
102hektometarhm10–2centimetarcm
103kilometarkm10–3milimetarmm
106megametarMm10–6mikrometarµm
109gigametarGm10–9nanometarnm
1012terametarTm10–12pikometarpm
1015petametarPm10–15femtometarfm
1018eksametarEm10–18atometaram
1021zetametarZm10–21zeptometarzm
1024jotametarYm10–24joktometarym

Konverzije u druge meere za dužinu

1 metar pretvoren u neke druge mere za dužinu iznosi:

  • tačno 1/0,9144 jarda (približno 1,0936 jard)
  • tačno 1/0,3048 stopa (približno 3,2808 stope)
  • tačno 10000/254 inča (približno 39,370 inča)
One Comment