Šta je to stereolitografija?

Tehnika stereolitografije, poznata i kao 3-D oslojavanje ili 3-D štampanje, pruža mogućnost stvaranja stvarnih tela iz kompjuterskih crteža.

Nekada je bilo potrebno nekoliko meseci da bi se napravio stvarni prototip nekog kompjuterski konstruisanog tela, dok je pomoću stereolitografije danas potrebno svega nekoliko sati da bi se otelotvorio crtež nacrtan u CAD programu. Stereolitografska mašina poseduje 4 osnovna dela: rezervoar napunjen sa desetak litara tečnog fotopolimera; izreckana platforma koja je potopljena u tečnost i koja se tokom procesa štampanja može pomerati gore-dole; ultraljubičasti laser; i kompjuter koji pokreće laser i platformu.

Fotopolimer predstavlja jednu prozirnu i plastičnu tečnost koja pod dejstvom ultraljubičaste svetlosti sa lasera očvršćava. Nakon što napravimo 3-D model tela u CAD programu, software deli naš CAD model u slojeve debljine od jedne petine do jedne desetine milimetra. Na osnovu ovih odlomaka modela, laser stereolitografske mašine iscrtava svaki sloj putem izlaganja fotopolimerne tečnosti ultraljubičastim snopovima koherentne svetlosti. Nakon iscrtavanja svakog sloja, platforma se spušta tačno za debljinu iscrtanog sloja, nakon čega laser počinje da iscrtava sledeći sloj. Tako, laser iscrtava čitav model, sloj po sloj. Laseru je potrebno oko minut do dva za iscrtavanje svakog sloja.

Fotopolimer koji se najčešće koristi u stereolitografiji poseduje fabričko ime CibaTool SL5170 i prodaje se po ceni od oko $220 po litru, što uz cenu stereolitografske mašine od oko $220000 ograničava upotrebu ove tehnike isključivo na velike kompanije.

PCB napravljen stereolitografijom.