Šta je to suvi led?

Suvi led je čvrsti, odnosno kristalni ugljen dioksid (CO2).

suvi-ledBlok suvog leda poseduje površinsku temperaturu od – 78,5 oC, a prilikom zagrevanja na atmosferskom pritisku, sublimuje se, odnosno prelazi direktno u gasoviti ugljen dioksid, ne ostavljajući za sobom tečnost. CO se može pretvoriti u tečnost samo pri veoma visokim pritiscima.

Super hladna temperatura suvog leda, kao i sposobnost sublimacije čine ga idealnim sredstvom za hlađenje. Tako, na primer, ako biste hteli da pošaljete neki zaleđeni predmet prijatelju u Africi ili u nekoj drugoj dalekoj zemlji, mogli biste pošiljku upakovati u suvi led. Tako biste izbegli svu onu otopljenu tečnost koja ostaje za običnim ledom.

Suvi led se često koristi i u aparatima za pravljenje dima koje ste sigurno videli na nekim pop-koncertima ili u diskotekama.

Važno je znati da se suvi led zbog svoje veoma niske temperature sme držati samo pomoću specijalnih rukavica.