Šta su to radio satovi?

Radio satovi su vrste satova koji na osnovu radio signala pokazuju tačno vrijeme i ne treba ih ručno navijati.

Ovi satovi hvataju signal radio stanica koje emituju vrijeme od nekog atomskog časovnika u svijetu, kao što je npr.  atomski sat u američkom nacionalnom Institutu za standarde i tehnologiju u Fort Kolinsu u Koloradu, u SAD-u ili npr. atomskim satom PTB u Njemačkoj. Signal ovih atomskih satova dalje emituju snažne radio mreže na niskim frekvencijama, a jedan takav radio signal u Evropi emituje radio stanica DCF 77 u Frankfurtu i ta radio stanica pokriva i naše područje, što možete vidjeti na prikazanoj slici.

Domet signala od DCF77

Domet signala od DCF77

Ova radio stanica (WWVB – stanica koja šalje vremenske kodove) snage od 50 000 Vati i niske frekvencije od samo 77 500 Herca (radi poređenja tipična AM radio stanica šalje signale na frekvenciji od oko 1 MHz, dok su FM radio stanice locirane na frekvencijama od oko 100 MHz) pomoću koje šalje vrijeme radio satovima u skoro cijeloj Evropi. U svrhu radio odašiljanja vremenskih kodova, WWVB radio stanica koristi jedan od najjednostavnijih poznatih sistema, a i radi pri veoma niskoj brzini slanja podataka od samo jednog bita u sekundi (radi poređenja, tipični modemi prenose desetine hiljada bitova u sekundi, a jedna Web stranica bi se brzinom prenosa WWVB-a učitavala više od 10 dana). Signal frekvencije 77 500 Hz se stalno emituje, ali se njegova snaga periodično mijenja, tako da signal slabije snage u trajanju od 0,1 sekunde označava binarnu nulu, u trajanju od 0,2 sekundi označava binarnu jedinicu. Kao znak stop na kraju minute se emituje signal normalne snage.

DCF77 Antene

DCF77 Antene

Emitovani vremenski kod sadrži informacije o minutu, času, danu u godini, kao i o samoj godini, uključujući i informacije o višku vremena u njoj (s obzirom da godina traje približno 365,24 dana), kao i o prestupnim godinama. Tačno vrijeme se prenosi pomoću 59 bita, pa mu je stoga potreban tačno jedan minut da prenese signal časovnicima.

Za razliku od običnih satova, radio satovi sadrže malu antenu i radio prijemnik pomoću koga primaju i dešifruju ovaj vremenski signal i podešavaju precizno vrijeme. Ova antena može biti ugrađena unutar kućišta sata i neprimjetna za pogled izvana. Da biste namestili na radio satu tačno vreme, sve što je potrebno da uradite je da izaberete vremensku zonu u kojoj se nalazite i sat će automatski pokazati tačno vrijeme na svom displeju ili se sam naviti na tačno vrijeme. Radio kontrolisani satovi mogu biti zidni, ručni i džepni.

Zidni radio kontrolisani sat Konrad.

Zidni radio kontrolisani sat Konrad.