Zašto upaljen TV ili monitor snimljeni kamerom trepere na snimku?

Ukoliko ste ikada pokušali da uz pomoć video kamere snimite televizijski ekran ili kompjuterski monitor, sigurno znate da ćete na snimku umesto TV slike dobiti samo podrhtavajuću sliku ili crnu štraftu koja pada po ekranu.

Treperenje slike na video zapisu se pojavljuje usled razlike u skenirajućoj frekvenciji kamere i monitora, kao i usled razlike u načinu na koji fosforne tačkice ekrana opažaju ljudske oči i senzor kamere.

U televizijskom aparatu, mlaz elektrona skenira horizontalne linije piksela duž ekrana. Pikseli se sastoje od fosfornih tačkica koje zasvetle kada ih pogodi mlaz elektrona. Za naše oči, ove fosforne tačkice svetle jedan trideseti deo sekunde nakon što ih pogodi snop elektrona i tokom ovog vremena mi vidimo stabilnu sliku.

Međutim, senzorima video kamere ne izgleda da fosforne tačkice svetle toliko dugo kao nama. Najveći broj video kamera snima brzinom od 60 do 100 slika u sekundi, dok se TV ekran najčešće osvežava (mlaz elektrona ponovo prebriše sve piksele na ekranu) oko 30 puta u sekundi.

Široka crna štrafta koju vidimo na ekranu umesto TV slike pokazuje niz piksela koji su prestali da svetle dok je kamera pokušala da ih uslika, a štrafta se pomera jer kamera i monitor nisu tačno sinhronizovani.

TV stanice poseduju specijalne monitore i kamere koji se mogu međusobno sinhronizovati, tako da se skeniranje kamere izvodi uporedo sa skeniranjem monitora. Neki kamkorderi snimaju 30 slika u sekundi i pomoću ovih kamera je bez problema moguće snimati sliku monitora koja se osvežava 60 puta u sekundi. Drugim rečima, bitno je uskladiti što je moguće nižu ali prihvatljivu brzinu snimanja kamere sa što je moguće većom brzinom osvežavanja ekrana, kako bi se izbeglo pojavljivanje crne štrafte na ekranu.