Zašto sijalice trepere?

Postoji više razloga zašto sijalice počinju da trepere i nijedan od njih nije umor vaših očiju… Neke od uzroka za treperenje sijalica je lako ukloniti, dok neke baš i nije… Glavnina razloga za treperenje sijalica su sledeći:

  1. Nedovoljno zavrnuta sijalica (Kada imate slabo zavrnutu sijalicu, kontakt između sijalice i grla je loš i na momente se gubi, tada sijalica treperi. Rješenje je da isključite prekidač, dotegnete sijalicu i provjerite da li je to pomoglo).
  2. Oštećeni kontakti na grlu (Često u grlima lošijeg kvaliteta, zbog redovnog pretjeranog dotezanja sijalice, limić tj metalni kontakt koji nasjeda na vrh/kraj sijalice izgubi elastičnost. Tada je potrebno taj limić podići nazad ili zamjeniti cijelo grlo sijalice).
  3. Fluktuacije napona (Za pravilan rad sijalice potreban je određeni napon, odnosno sijalici je potrebno određeno naelektrisanje, koje u prolazu ostavi za sobom određenu količinu energije, koju sijalica koristi za svjetljenje. Kada je napon ove struje manji nego što je to potrebno sijalici, ona neće primati dovoljnu količinu energije i njena osvjetljenost će se smanjiti, pa će ona eventualno početi i da treperi. Najčešći uzrok naglog pada napona koji izaziva treperenje sijalica predstavlja prisustvo nekog veoma snažnog električnog uređaja ili u vašoj kući, ili u njenom susjedstvu. Ovo je uobičajeno u krajevima koji imaju zastarjele elektro mreže i instalacije. U ovom slučaju trebalo bi da pozovete električara koji će vas najbolje posavjetovat šta da radite.).
  4. Nekvalitetni prekidači (Ista situacija kao god grla. Stari i dotrajali prekidači kao i oni lošijeg kvaliteta mogu uzrokovati treperenje. U tom slučaju trebalo bi ih prekontrolisati i zamjeniti po potrebi).
  5. Tip sijalice (Neke sijalice kao npr LED sijalice zbog tipa tehnologije trepere. Zbog tromosti oka to dosta ljudi neće primjetiti, ali neki ljudi hoće. U ovom slučaju moguće je samo zamjeniti LED sijalice kvalitetnijim sijalicama. Ako pak imate NEONSKE sijalice, treperenje kod njih može biti uzrokovano lošim kontaktima, lošom dotrajalom sijalicom ili dotrajalim starterom.)

sijalica

One Comment