Kako usisivač usisava prašinu?

Obični usisivač se sastoji od 6 osnovnih komponenti, a to su: otvor kroz koji se usisava, ispustni otvor, električni motor, ventilator, porozna kesa i kućište.

Kada uključimo usisivač, električna struja pokreće motor koji je zakačen za ventilator (koji podseća na propeler aviona). Kada se zarotira ventilator, on pokreće vazduh ka ispustnom otvoru, čime se smanjuje gustina vazduha (a time i njegov pritisak) iza propelera, a povećava gustina čestica ispred njega. Pad pritiska iza ventilatora je sličan padu pritiska u slamčici kroz koju pijemo milk shake. Pritisak u oblasti iza ventilatora pada ispod pritiska izvan usisivača (tj. atmosferskog pritiska), što dovodi do kretanja čestica vazduha iz oblasti višeg u oblast nižeg pritiska, odnosno pravo ka kesi usisivača.

usisivac

 

Slično vodenoj struji koja povlači sa sobom lišće i spirane čestice sa podvodnog i priobalskog kamenja, i vazdušna struja usmerena ka kesi usisivača povlači sa sobom lagane čestice prašine i male otpatke sa tepiha. Neki usisivači poseduju i rotirajuće četke na vrhu otvora cevi usisivača koje podižu čestice prašine sa tepiha u visinu odakle ih lakše sa sobom povlači usisavana vazdušna struja.

Kese usisivača u kojima se skuplja prašina su napravljene od poroznog tkanog materijala (najčešće su platnene ili papirne) i ponašaju se kao vazdušni filteri. Naime, male rupice u kesi su dovoljno velike da bi kroz njih prošle čestice vazduha, ali su isuviše male da bi i čestice prašine prošle kroz njih.

Snaga kojom usisivač usisava vazduh direktno zavisi od brzine rada motora koji pokreće ventilator, eventualne blokade vazdušnog toka u cevi usisivača (kada se nagomila mnogo prašine u cevi, otpor kretanju vazduha je veći, pa se svaka čestica vazduha kreće sporije usled povećanog trenja, a ovo je i razlog zašto usisivač radi najbolje kada mu promenimo kesu) i veličine otvora cevi kroz koju se usisava vazduh (pošto je brzina rada ventilatora konstantna, broj čestica vazduha koji u jedinici vremena prođe kroz usisivač je takođe konstantan, pa stoga, što je otvor uži, to će čestice vazduha brže prolaziti kroz njega, pa se pomoću užeg otvora mogu skupljati čestice čija je težina isuviše velika da bi se mogle skupiti pomoću nekog od širih otvora). Filter kesa ne mora biti od nekog materijala, postoje i usisivači gdje voda u posudi vrši funkciju filtera.

Danas, osim ručnih usisivača, postoje i centralni vakuumski sistemi koji čitavu kuću pretvaraju u usisivač. Naime, ventilator iz podruma ili iz dvorišta usisava prašinu iz raznih delova kuće putem cevi raspoređenih po zidovima kuće. Postoje i tzv. ciklonski usisivači koji ne poseduju nikakvo skladište prašine, već usisavanu vazdušnu struju ubrzavaju do visokih brzina kroz jedan ili više cilindara duž spiralne putanje. Pod dejstvom snažne centrifugalne sile, sve čestice prašine se odvajaju od vazdušne struje i skupljaju na dnu cilindra.