Šta su to zvezde padalice?

Sigurno ste barem jednom u životu videli zvezdu padalicu kako leti nebom i setili ste se kako tada treba da poželite nešto lepo što će vam se jednog dana ispuniti.

Zvezde padalice ipak nisu zvezde koja padaju sa visina, već predstavljaju meteore, odnosno male svemirske kamenčiće koji se prilikom ulaska u Zemljinu atmosferu jako zagreju i počinju da emituju svetlost sve dok u potpunosti ne izgore.

zvezda-padalica

Kada mali meteor uđe u Zemljinu atmosferu, on prelazi iz oblasti vakuuma u oblast vazduha. Putovanje kroz vakuum, odnosno prazan prostor ne zahteva nikakav napor i telu ne oduzima nikakvu energiju. Međutim, ako ste ikada gurnuli ruku kroz prozor automobila dok se vozite auto-putem onda sigurno znate da je kretanje kroz vazduh mnogo napornije.

Kada se telo kreće kroz vazduh, ono mora da krči sebi put kroz čestice kiseonika, azota i drugih gasova atmosfere, pa kažemo da vazduh stvara trenje. Meteor se kreće kroz vakuum Svemira brzinom od oko 20 000 kilometara na čas. Kada uđe u Zemljinu atmosferu, usled trenja između čestica vazduha i meteora dolazi do jakog zagrevanja meteora, tako da se on zapali i počinje da svetli. Kada ovu pojavu vidimo sa Zemlje, onda obično kažemo da smo videli zvezdu padalicu.

Nakon nekoliko sekundi ceo meteor izgori i njegovi ostaci najčešće samo u obliku prašine padaju na Zemlju.