Šta je to astronomska jedinica?

Astronomska jedinica predstavlja dužinu koja je jednaka srednjoj udaljenosti Zemlje od Sunca ili oko 150 miliona kilometara, što je opet jednako rastojanju koje svetlost u vakuumu pređe za 8 minuta i 20 sekundi. Ova jedinica dužine se najčešće koristi za opisivanje rastojanja u okviru Sunčevog sistema, jer su tada kilometri ili metri isuviše mali, a svetlosne godine isuviše velike. Tako je, na primer, srednje rastojanje od Sunca do najudaljenije planete u Sunčevom sistemu, planete Pluton jednako 40 astronomskih jedinica, a srednje rastojanje između Sunca i njemu najbliže planete, planete Merkur jednako 0,36 astronomskih jedinica. U jednoj svetlosnoj godini postoji 63 240 astronomskih jedinica, a tačna vrednost astronomske jedinice u kilometrima iznosi 149 597 870 kilometara, što je malo kraće od polovine glavne ose Zemljine orbite oko Sunca.

astronomska-jedinica