Kako spojiti dva ili više Microsoft Word dokumenata u jedan?

Microsoft Word je jedan od najboljih editora teksta sa malim milionom korisnih komandi i funkcija. Kako većina korisnika zna samo one osnovne komande, a ostale zanemaruje, tako i vrlo malo ljudi zna da za spajanje dva ili više MS Word dokumenata u jedan ne treba nikakav dodatni program…

Primjer iz života je da recimo kada ljudi pišu recimo seminarski ili maturski rad koji imaju više zasebnih cijelina, oni svaku cijelinu pišu u poseban dokument i kao takvog ga sačuvaju. Ovo kasnije predstavlja problem pri umetanju brojeva i pravljenju sadržaja.

Ako ste uradili upravo ovo, a pri tome ste pazili da su sve stranice isto formatirane  (ista veličina slova za naslove i podnaslove, iste oznake za numerisane liste, ista vrsta slova…) možemo bez bojazni da ih spojimo na sledeći način…

Ako koristite MS Word XP ili 2003 pratite ove korake:

 1. Otvorite vaš prvi dokument.
 2. Stavite kursor miša tamo gdje želite da krene sledeći dokument.
 3. Izaberite opciju “Insert”.
 4. Zatim “Break”.
 5. Zatim “Page break”.
 6. Zatim kliknite na “Ok”.
 7. Nakon ovog kliknite na Insert.
 8. Izaberite “File”.
 9. U sledećem prozoru locirajte Word datoteku koju želite kao sledeću stranu.
 10. Selektujte datoteku i kliknite “Insert”.

Ako koristite MS Word 2007 ili 2010 pratite ove korake:

 1. Otvorite vaš prvi dokument.
 2. Stavite kursor mišta tamo gdje želite da krene sledeći dokument.
 3. Kliknite na “Insert” u meniju.
 4. Kliknite na jezičak pored opcije “Object”.
  spajanje-word-dokumenata
 5. Izaberite opciju “Text from file”.
 6. Selektujte jedan ili više dokumenata koje želite umetnuti (držite CTRL dok klikate da bi ste selektovali više dokumenata od jednom).
 7. Kliknite na “Insert”.