Šta su to firewall programi?

Firewall je bilo koji program (kao npr. ZoneAlarm) ili delić hardware-a (npr. Linksys Cable/DSL router) koji filtrira informacije koje prolaze kroz Internet vezu i stižu do vaše kompjuterske mreže ili vašeg kompjutera. Ukoliko dolazeći paket informacija biva zaustavljen na filteru, njemu se ne dopušta dalji prolaz.

Slično pravim vatrenim zidovima koji sprečavaju širenje vatre sa druge strane zida, isto tako i kompjuterski vatreni zidovi sprečavaju pristup našim fajlovima i programima sa nekih udaljenih kompjutera. Firewall programi se koriste jednim ili više od tri moguća načina za kontrolu saobraćaja kroz kompjuter, a to su: filtriranje paketa (paketi podataka se analiziraju pomoću niza filtera), proxy servis (informacije sa Interneta se primaju od strane firewall programa i zatim šalju do odredišnog sistema i obrnuto) ili provera stanja (u okviru koje se ne ispituje sadržaj svakog paketa, već se određeni ključni delovi paketa porede sa bazom podataka koja sadrži informacije od poverenja).

Firewall programi se mogu podešavati, što znači da im se mogu dodavati ili oduzimati filteri u zavisnosti od nekoliko uslova kao što su: IP adrese (firewall program može npr. blokirati sav protok informacija ka kompjuteru kome odgovara data IP adresa), imena Web sajtova (firewall program može dozvoliti ili blokirati pristup kompjutera određenom broju definisanih sajtova), protokoli (kompjuteru se može dozvoliti korišćenje samo određenih tipova protokola, od mnogo mogućih kao što su Internet Protocol, Transport Control Protocol, Hyper Text Transfer Protocol, File Transfer Protocol, User Datagram Protocol, Internet Control Message Protocol, Simple Mail Transport Protocol, Simple Network Management Protocol, Telnet…), portovi (onemogućavanje dostupnosti pojedinih portova na kompjuteru) i specifične reči ili fraze (firewall program može blokirati sve pakete koji sadrže određeni unapred definisani zabranjeni tekst).

Firewall