Da li voda može da proključa bez zagrevanja?

Može. Voda počinje da ključa u onom trenutku kada se pritisak njene pare izjednači sa okolnim pritiskom. Pri normalnom atmosferskom pritisku (101 325 Paskala), voda ključa na 100 C. Aako se smanji pritisak u okolini, voda će proključati na nižoj temperaturi.

Opšte je pravilo da na svakih 160 metara visine, temperatura ključanja vode opada za po jedan stepen Farenhajtove skale. Tako će voda na planini visokoj 4 kilometra, ključati na 86 C, jer sa povećanjem visine dolazi i do opadanja atmosferskog pritiska i to po eksponencijalnoj zavisnosti. Na taj način ako postavite vodu u oblast izuzetno niskog pritiska, ona će proključati bez zagrevanja.

To recimo možete provjeriti i sa vakuum pumpom. Izvlačite vazduh iz hermetički zatvorene posude u kojoj se nalazi voda i jednog trenutka ona će proključati bez ikakvog zagrevanja. To znači da kada kuvate čaj na vrhu planine, ključala voda neće biti isto tako vrela kao voda koja možda baš sada ključa na šporetu u vašoj kući.

Možda ste nekada primetili da na nekim kesicama sa jelima koja zahtevaju kuvanje napisani posebni recepti za pripremanje jela na visokim nadmorskim visinama.

Razlog tome je to što kuvanje hrane na visokim planinama zahteva duže kuvanje usled niže temperature ključale vode. S druge strane, lonci pod pritiskom izvode suprotan efekat. Oni povećavaju vazdušni pritisak u loncu pa voda ključa na višoj temperaturi. Ključala voda je tada toplija pa i kuvanje može trajati kraće.

voda-kuva