Koliki je pH vode?

pH (električni potencijal za vodonikove jone, tj. mera privlačenja protona) predstavlja bezdimenzionalnu veličinu koja se definiše kao negativan logaritam koncentracije slobodnih protona (tj. vodoničnih jona) u datom rastvoru.

pH čiste vode (a savršeno čista voda verovatno ne postoji nigde u prirodi) je jednak 7, što znači da svim slobodnim protonima odgovara jednak broj hidroksilnih grupa (-OH), što rezultuje u tzv. neutralnom rastvoru. Kao što rastvori baza (…-OH) imaju višak slobodnih OH grupa nego protona (što rezultuje u pH većem od 7), tako i rastvori kiselina imaju u sebi višak slobodnih protona nego OH grupa, što opet rezultuje u pH manjem od 7. Drugim rečima, kisele rastvore karakteriše pH manji od 7, dok bazni (tzv. alkalni) rastvori poseduju pH veći od 7.

ph-tabela

Međutim, ukoliko ste nekada izmerili pH destilovane vode iz laboratorije, možda ste se začudili kada ste primetili da njen pH oko 5,5. Razlog ovoj pojavi je u tome što destilovana voda (prečišćena voda koja se dobija putem isparavanja i kondenzacije vode iz rastvora) tokom procesa destilacije gubi mnoštvo jonskih molekula koji su pružali izvestan puferski efekat (puferi su smeše soli i kiseline koje imaju sposobnost da ne dozvoljavaju veće i nagle promene pH), pa u kontaktu sa vazduhom, dolazi do rastvaranja ugljen dioksida u vodi, što zapravo dovodi do nastanka male količine ugljene kiseline, a što u vodi bez mineralnih pufera, snižava pH čak do oko 5,5. Ipak, voda koju pijemo je prepuna, pa ponekad skoro i zasićena raznim mineralima, kao što su kalcijum, magnezijum (koji definišu “tvrdoću” vode), silikati, natrijum, kalijum i hlor koji se najčešće koristi za dezinfekciju vode. Stoga je i njen pH takođe malo različit, ali i dalje veoma blizak 7.