Šta je to lapis lazuli?

Lapis lazuli je poludragi kamen, tamno plave boje, sa zlatnim tačkicama i neproziran je. Često se kaže da lapis lazuli izgleda kao noćno nebo. Svrstava se u stene, pošto je sastavljen od nekoliko minerala, od kojih je osnovni lazurit. Javlja se u agregatima raznih veličina. Neotporan je na visoke temperature i kiseline.

lapislazuliOvaj poludragi kamen vekovima je upotrebljavan za dobijanje jedinstvene boje nazvane ultramarin. Plava boja koja se dobijala njegovim drobljenjem bila je izuzetno cenjena u slikarstvu na raznim materijalima, ali mnogo se koristila i za ukrašavanje knjiga. Danas se u umetnosti koristi za mozaike, ali njegova je upotreba velika u izradi nakita, gde se brusi kao dragi kamen.

Ime lapis lazuli dolazi od persijske reči lazvard, što znači plav. U drevnom Egiptu lapis lazuli se mnogo koristio. Bio je obavezan deo nakita visokog sloja društva. Faraoni su pravili meleme od ovog kamena i stavljali ga na teme, što je trebalo da održava bistar razum i slobodu odlučivanja. Mrtvi su se sahranjivali sa nakitom od lapis lazulija kako bih ih štitio u zagrobnom životu.

Danas se lapis lazuli može naći u Afganistanu, Čileu, Rusiji, Egiptu i SAD-u. Neki podaci pokazuju da se u 15. veku lapis lazuli vadio i u Bosni i izvozio se za proizvodnju boje. Ovaj kamen se nikada nije vadio u velikim količinama pa je takav slučaj i danas. Izuzetno je redak što povećava njegovu vrednost.