Vremena razlaganja i raspadanja najčešćeg otpada

Ljudi kao vrsta proizvode svakodnevno ogromne količine otpada. Iako je zadnjih godina popularan trend reciklaže svega što se može reciklirati, trend rasta količine otpada i dalje se povećava nesmanjenom žestinom. Kraj puteva i naselja, na deponijama, možemo da vidimo ogromne količine smeća, a nismo svjesni da pojedini otpad nikad neće biti razložen.

Pogledajte koliko pojedinim materijama i proizvodima treba vremena da se potpuno raspadnu i razlože:

 • Plastična vrećica – 20 do 40 godina
 • Pamučna krpa – 1 do 5 mjeseci
 • Kora banane – 14 do 30 dana
 • Kora narandže – 5 mjeseci
 • Plastična čaša – 20 godina
 • Plastične flaše (PET) – 500 godina
 • Tetrapak – 300 godina
 • Papir iz novina i časopisa – 1 mjesec
 • Vunene čarape – 1 do 5 godina
 • Automobilske gume – nikad
 • Limenke od pića – 200 do 500 godina
 • Konzerve hrane – 100 godina
 • Staklene boce i čaše – milion godina
 • Opušak cigarete – 5 godina
 • Jednokratne pelene – 300 do 500 godina
 • Namještaj – 20 do 40 godina
 • Štavljena koža – 50 godina
 • Farbom zaštićeno drvo – 13 godina
 • Ribolovački najlon (silik) – 600 godina

deponija-smece

Sva navedena vremena važe za idealne količine kiseonika i vlage, međutim znajući da većina otpada biva zatrpana slojem zemlje možemo samo predpostaviti koliko se vremena raspada povećavaju u takvim uslovima.

Tekst je preveden sa engleskog sa http://www.nps.gov/.