Da li se masa Zemlje povećava ili smanjuje?

Gledajući broj meteorita koji padnu na Zemlju često se zapitamo da li naša planeta dobija na masi… Postoji više faktora koji utiču na to da Zemlja dobija na masi, ali isto tako postoji više faktora koji utiču na to da Zemlja gubi na masi. Dva naučnika koja su se pozabavila ovom teorijom su Chris Smith i Dave Ansell, sa Univerziteta Kembridž, te su došli do sledećeg zaključka

Planeta Zemlja gubi masu! Kako?

zemlja

Naime, svake godine zemlja dobije oko 40 000 tona mase u vidu prašine i meteora koji padaju iz svemira.

Zemlja dok kruži oko Sunca se ponaša kao ogromni usisivač. Sve sitne čestice koje joj se dovoljno primaknu bivaju privučeni njenom gravitacijom.

Drugi faktor koji doprinosi dobijanju mase je globalno zagrijavanje planete. Zbog rasta temperature, sve više čestica sa sunca biva zarobljeno u atosferi, čija količina tokom jedne godine se procjenjuje da je 160 tona.

Neke stvari ne mijenjanju masu, građevine, sve što ljudi naprave i rađanje novih bića ne možemo uračunati na dobijanje mase, jer to sve već uzimamo sa zemlje.

Nasuprot dobicima, zemlja ima i više izvora gubitaka. Pa tako na primjer pošto je zemljino jezgro u stvari nuklearni reaktor, ono gubi energiju tokom vremena, a samim tim i masu. Međutim taj vid gubitaka je veoma malen, oko 16 tona godišnje.

Veći gubici dolaze od gubitaka lakih gasova vodonika i helijuma. Naime kako se oni veoma lagano, gravitacija ih ne zadržava i ovi gasovi s vremenom napuste zemljinu atmosferu i odu u svemir.

Naučnici procjenjuju da Zemlja svake sekunde izgubi oko 3 kg ovih plinova što na godinu dana iznosi skoro 96 600 tona. Vodonik čini veliku većinu, gdje njega izgubimo godišnje oko 95 000 tona, a helijuma oko 1600 tona.

Neki bi se zapitali šta je sa satelitima koje lansiramo, ali odgovor je da većina mase satelita ostane u orbiti oko zemlje i sa vremenom padne na površinu.

Kada uzmemo u obzir gubitke i dobitke dolazimo do zaključka da Zemlja godišnje gubi oko 50 000 tona mase, ipak ne treba da se brinemo, jer to čini samo 0,000000000000001% mase Zemlje, te bi trebali trilioni godina da izgubimo recimo masu okeana. Koliko je to dug period možemo vidjeti ako pogledamo starost Zemlje, koja je “samo” 5 milijardi godina.