Šta je to Galilejev termometar?

Galileo Galilej je početkom 17. veka konstruisao jednostavan i prilično precizan termometar koji se danas koristi uglavnom za dekoraciju, a sastoji se od zatvorene staklene cevi ispunjene vodom i nekoliko staklenih loptica ispunjenih obojenom tečnošću za koje je zakačeno po jedno parče metala na kome je označena temperatura.

galilejev-termometarMetalne pločice su kod svake loptice različite težine, a što je niža oznaka temperature to je masa metalnog vrška veća, pa stoga, usled međusobne rezultujuće razlike u gustini, loptice plutaju jedne iznad drugih. Svaka promena temperature vazduha u okolini termometra, dovešće do promene temperature vode koja okružuje loptice, što će pak rezultirati u promeni gustine vode u cevi, a usled toga će loptice čija je gustina manja od gustine vode težiti da izrone na površinu, dok će loptice čija je gustina veća od gustine vode težiti da potonu na dno.

Lopta čija je gustina najbliža gustini vode na datoj temperaturi trpeće najviše kolebanja izmedju procesa izranjanja pod dejstvom sile potiska i procesa tonjenja pod dejstvom gravitacije i indiciraće nam približnu temperaturu okolnog vazduha.