Ako se ništa ne lepi za Teflon, kako se on sam lepi na lončiće i tiganje?

Teflon predstavlja zaštitni znak firme DuPont, koji se odnosi na plastični materijal poznat kao politerafluoretilen. Tajna tako glatke površine Teflona leži u atomima fluora sa površine ovog materijala. Naime, atomi fluora u Teflonu odbijaju sve strane atome i čestice, sprečavajući tako vezivanje bilo koje supstance za njegovu površinu.

Osim poznate primene za oblaganje kuhinjskog pribora kao što su tiganji ili lončići, Teflon poseduje široko polje primene u industriji i to od izolatora kablova kojima se prenose komunikacioni podaci pa sve do uklanjanja vode i mrlja sa odeće i nameštaja.

teflon

Postoje dva načina da se Teflon zalepi za neku površinu. Prvi način predstavlja sinterovanje, proces koji sa porastom temperature prethodi topljenju, a pri kome na povišenoj temperaturi dolazi do spajanja čestica materijala pri čemu se smanjuje poroznost i ojačavaju veze između čestica, a ovako sinterovani Teflon se još na visokoj temperaturi čvrsto pritiska na površinu za koju želimo da ga zalepimo. Međutim, kada se materijal ohladi, postoje velike šanse da će Teflon otpasti sa njega. Stoga se uz proces sinterovanja, vrši i hemijska modifikacija one strane Teflona koja bi trebalo da se zalepi za drugu površinu.

Ukoliko površinu Teflona koju hoćemo da učinimo lepljivom bombardujemo sa jonima ili plazmom u visokom vakuumu i u električnom polju, odvojićemo atome fluora sa površine, a sa naknadnom zamenom odvojenih atoma fluora sa atomima kiseonika dobićemo površinu koja je veoma lepljiva.