Šta je to SETI?

SETI predstavlja inicijale projekta koji se zove Search for Extra-Terrestrial Intelligence, što u prevodu znači ”potraga za vanzemaljskom inteligencijom”.

Slično našoj civilizaciji koja  ostatku Kosmosa otkriva svoje prisustvo još od 30-ih godina 20. veka putem svakodnevnog slanja radio talasa u kosmička prostranstva, istraživači koji su pokrenuli SETI projekat, nadaju se da u beskrajnom Kosmosu postoji još mnogo drugih inteligentnih civilizacija do čijih bismo položaja na nebu došli na osnovu proučavanja radio talasa koji nam pristižu iz Kosmosa. Pošto je nebo iznad nas toliko veliko, postoje dva osnovna pristupa SETI traganjima, a to su: potraga širokog polja (u okviru koje se pri niskoj rezoluciji pretražuju radio signali sa celog neba) i usmerena potraga (u okviru koje se traže ET signali sa 1000-2000 zvezda sličnih našem Suncu, a za sada projekat Phoenix predstavlja jedini tip ovakvog traganja).

seti

 

Projekat SETI obraća posebnu pažnju na frekvenciju od 1,42 GHz (talasna dužina od 21 cm) pri kojoj vibriraju atomi vodonika u molekulu vodonika, kao i na frekvenciju od 1,65 GHZ pri kojoj vibriraju atom kiseonika i atom vodonika oko veze u hidroksilnom jonu (OH jon, sastavni deo vode), jer se misli da bi vanzemaljci mogli da neku od ove dve frekvencije koriste kao noseći radio talas za prenos razumljivih informacija. Osim ove dve frekvencije, u rasponu od 1-10 GHz se nalazi drastičan pad radio šuma kako na Zemlji, tako i u Kosmosu, pa većina SETI istraživanja proučava upravo ovaj deo spektra.

SETI istraživanja uključuju upotrebu veoma velikih radio-teleskopa (najčešće interferometrijskom metodom), odnosno satelitskih antena ogromnih razmera. Jedan od problema u vezi sa SETI projektom je taj što on zahteva ogromne kompjuterske sisteme. SETI antene su toliko velike da primaju signale svih radija, televizija, radara i satelita, a u svoj toj zbrci pokušavaju da prepoznaju radio signale neke druge civilizacije. Kompjuteri moraju analizirati svaku frekvenciju posebno i prosuđivati da li na njoj postoji neki razumljivi signal ili samo šum. Antena koju koristi neki od SETI projekata (npr. SERENDIP koji je 1998. godine lansiran u Australiji, a danas radio signale prikuplja pomoću Arecibo tanjira u Portoriku, odakle pretražuje južni deo neba) svakoga dana prikupi 35 Gigabajta podataka, koji se skladište na magnetnoj traci ili kompakt disku, zajedno sa pratećim podacima, kao što su datum, vreme, nebeske koordinate i podaci o opremi. Ovi podaci se zatim dele na manje paketiće (blokove od oko 107 sekundi) koji se raspodeljuju na 140 000 radnih jedinica. Jednom desktop personalnom kompjuteru je potrebno 30 sati da bi obradio jedan paketić podataka, pa bi stoga jedan kompjuter morao da radi 4,2 miliona sati (ili nešto više od 479 godina) kako bi obradio podatke iz samo jednog dana.

Pošto bi ugradnja tolikog operativnog sistema bila jako skupa, SETI organizacija je došla na ideju da u proces obrade podataka, tj. radio signala iz kosmosa, uključi i sve stanovnike Zemlje koji to žele. Ukoliko imate kompjuter, potrebno je samo da odete na sajt ”SETIŽhome” (koji u proseku dnevno obiđe oko 100 000 posetilaca) i presnimite i instalirate istoimeni screen saver na vaš kompjuter. Tako će vaš kompjuter u radnim pauzama umesto crtanja ribica i letećih tostera obrađivati svemirske radio signale i na taj način tragati za vanzemaljskim inteligentnim bićima. Ovaj screen saver je podeljen u 3 dela: prozor u kome se analiziraju podaci (gornji levi), prozor sa informacijama o podacima i korisniku (gornji desni) i analizirani grafik frekvencije signala u funkciji vremena (donji prozor).

Paketić podataka preuzet sa nekog SETI Web sajta se deli na mnoštvo kanala matematičkom tehnikom poznatom kao brza Furijeova transformacija (FFT – Fast Fourier Transformation). Ukoliko su podaci slučajni, tada će intenzitet signala biti isti na svim kanalima. Međutim, ukoliko je prisutan samo jedan ET signal, tada će jedan ili više FFT kanala biti iznad ostalih, tj. iznad određenog prosečnog nivoa intenziteta svih kanala.

Dalje, program analizira da li je frekvencija ovog (ili ovih) pikova blago pomerena ka susednim frekvencijama, što bi bilo uzrokovano Zemljinom rotacijom, a što bi ukazivalo na vanzemaljsko poreklo pika.

Na kraju, pošto je Arecibo tanjir stacionaran (ne prati nebeska tela zajedno sa rotacijom Zemlje), ET signal bi se pomerao od kraja tanjira do njegovog centra i zatim do drugog kraja, pa bi grafik intenziteta signala u funkciji vremena bio zvonastog oblika. Ukoliko su svi ovi kriterijumi ispunjeni za neke od pikova, tada program obaveštava o tome SETI Web sajt, koji dalje nastavlja istraživanje.