Kako promjeniti brzinu ventilatora na laptopu ili desktop računaru?

Ventilator unutar računara ima bitnu svrhu, da odnosi van kućišta višak generisane toplote tokom rada komponenti. Pogrešnim podešavanjima istog možete pokvariti vaš računar. Iako proizvođač obično dobro dimenziora veličinu hladnjaka i ventilatora postoje računari kada proizvođači pogriješe. Pa tako nekad završimo sa izuzetno glasnom mašinom ili sa tihom koja se pregrijava.

Postoji više načina da promjenite brzinu ventilatora unutar računara.

Instaliranje posebnog programa

Najbolji način za kontrolu brzine ventilatora tj. njegovo ubrzavanje ili usporovanja jeste instaliranje posebnog softvera, malog programčića koji će vam omogućiti da kontrolišete rad bilo kog ventilatora i vidite informacije sa bilo kog temperaturnog senzora unutar računara. Program se zove FanSpeed i možete ga pronaći ovdje FanSpeed.  Nažalost pisan je samo za Windows računare i ne podržava sve modele matičnih ploča i kompjutera. Ako sa ovim programom ne možete kontrolisati brzinu ventilatora preskočite na sledeći način ispod. Za one koje koriste Linux operativni sistem takođe postoji rješenje, a to su lm-sensors  i fancontrol.  Na Mac računarima pogledajte aplikaciju smcFanControl.

speedfan

Promjena brzine ventilatora putem BIOS-a

Ako FanSpeed ili neki drugi program ne funkcionišu, sledeće rješenje je da uđete u BIOS i pokušate tamo da promjenite brzinu ventilatora. Restartujte računar i tokom paljenja pritišćite jedan od ovih tastera DEL ili F2 ili F10. Koji taster će vas uvesti u BIOS zavisi od modela i marke računara koji posjedujete kao i od samog tipa BIOS-a.

Jednom kada uđete u BIOS tražite sekciju Power Options i unutar nje Fan Speed. Konsultujte Pomoć ili tehničku knjižicu matične ploče da bi ste vidjeli kako izmjeniti ove podatke.

bios-brzina-ventilatora

Obaranje brzine ventilatora smanjenjem radnog takta procesora

Kako matična ploča određuje brzinu ventilatora zavisno od temperature procesora i okruženja (veća temperatura podiže brzinu, niža smanjuje) tako i smanjenjem brzine procesora možemo uticati na količinu toplote koju isti generiše. Znači suprotno od overklokovanja. Treba naravno reći da će smanjenjem brzine procesora znatno opasti i njegove mogućnosti obrade podataka, te će vaš računar raditi relativno sporije.

Napomena

Bučni ventilatori mogu biti i signal da je zbog nagomilane prašine unutar kućišta vaš računar počinje a se zagrijava. U tom slučaju rješenje je otvaranje kućišta i uklanjanje prašine sa ventilatora i hladnjaka, usisivačem i četkicom.