Šta je 192.168.0.1?

192.168.0.1. je IP adresa. IP adresa je broj koji predstavlja vaš kompjuter, mobilni telefon na internetu ili lokalnoj mreži. 192.168.0.1. je drugačija po tome što se nalazi u opsegu IP adresa koje su rezervisane za lokalne mreže (privatna IP adresa).

IP adresa je jedinstvena, što znači da u datoj mreži u datom trenutku samo jedan uređaj može imati datu IP adresu.

192.168.0.1. spada u IPv4 adrese, IPv4 je protokol koji je trenutno aktuelan i koji se koristi u velikoj većini mreža. Nasljednik ovog protokola je IPv6 i njegove IP adrese će izgledati potpuno drugačije. IPv6 protokol polako ulazi u primjenu, a glavni nedostatak je nedovoljan broj IPv4 adresa.

Već smo rekli da je 192.168.0.1 privatna IP adresa, ali šta to u stvari znači?

Razvojem Interneta počelo je da, uslijed preveliko broja računara na internetu, sve više i više nedostaje slobodnih IP adresa. Rješenje tog problema su bile privatne IP adrese. Privatne adrese mogu biti duplicirane uz uslov da se ne nalaze u istoj lokalnoj mreži. Prilikom izlaska korisnika iz lokalne mreže na Internet, privatna adresa IP adresa se pretvara u javnu IP adresu pomoću metoda NAT (Network Address Translation) i PAT (Port Address Translation). NAT obavlja vaš ruter ili adsl modem koji od vašeg internet provajdera dobija javnu adresu, a ruter vam dodijeljuje privatnu unutar mreže. Na taj način svi računari unutar jedne mreže imaju pristup internetu, ruter je posrednik.

Pošto je ruter taj koji dodjeljuje IP adrese, obično je ruter taj koji dobije prvu 192.168.0.1 adresu, a zatim odreda dodjeljuje sledeće slobodne adrese uređajima u mreži (192.168.0.2, 192.168.0.3, itd…).

Ruteru obično pristupate tako što IP adresu rutera kucate u adresnu liniju vašeg browser-a. Kao na slici ispod.

19216801Nakon što ste unijeli korisničko ime i lozinku dobijate pristup kontrolnom panelu rutera u kojem možete dalje da podešavate mrežu.

tplink-panelKorisničko ime i lozinka zavise od rutera do rutera, pri čemu je najbolje da pogledate u prateću dokumentaciju uređaja za vaše login podatke.

Šta ako 192.168.0.1 ne radi?

Ako ne možete da otvorite kontrol panel rutera na adresi 192.168.0.1 onda sledeće stvari bi mogle biti problem:

  • probajte da resetujete prvo računar pa onda i ruter
  • IP adresa vašeg rutera nije 192.168.0.1
  • nemate drajver za mrežnu karticu i kartica ne funkcioniše
  • onemogućili ste mrežnu konekciju
  • fizičko oštećenje kabla između računara i rutera
  • oštećenje konektora na kablu
  • vratite ruter na fabrička podešavanja
  • probajte da pristupite ruteru preko drugog računara

Ako i dalje ruter ne funkcioniše trebali bi da potražite stručnu pomoć.