Lista blokova IP adresa Internet provajdera u Bosni i Hercegovini

U tabeli ispod vam donosimo blokove IP adresa koji su dodijeljeni Internet provajderima i kompanijama u Bosni i Hercegovini. Ovo u praksi znači da svaki računar ili uređaj na internetu koji je iz Bosne i Hercegovine mora imati adresu koja spada u opseg naveden u ovoj tabeli.

Ovo može biti jako korisno ako želite da ograničite pristup nekom onlajn resursu samo korisnicima iz Bosne i Hercegovine.

Početna IP adresaPoslednja IP adresaUkupan broj IP adresaDatumProvajder
5.43.64.05.43.127.2551638418/05/12Telemach d.o.o. Sarajevo
5.133.128.05.133.159.255819204/07/12HT d.o.o. Mostar
5.149.64.05.149.95.255819216/07/12"AVAX NET" doo za telekomunikacije
31.47.0.031.47.31.255819221/03/11TXTV d.o.o. Tuzla
31.176.128.031.176.255.2553276808/03/11BH Telecom d.d. Sarajevo
31.185.112.031.185.127.255409616/03/11Privredno trgovacko drustvo Velnet d.o.o Mostar
31.223.128.031.223.159.255819216/05/11Telekom Srpske
31.223.208.031.223.223.255409617/05/11ANEKS d.o.o.
37.8.128.037.8.143.255409613/12/11HT d.o.o. Mostar
37.203.64.037.203.127.2551638426/03/12BH Telecom d.d. Sarajevo
46.35.128.046.35.159.255819219/10/10HT d.o.o. Mostar
46.36.160.046.36.191.255819229/10/10Logosoft
46.239.0.046.239.63.2551638409/02/11Telekom Srpske
62.68.96.062.68.127.255819202/07/08ELTA KABEL d.o.o.
62.101.128.062.101.159.255819223/04/10DASTO semtel d.o.o.
62.113.0.062.113.31.255819201/10/08HT d.o.o. Mostar
77.77.192.077.77.255.2551638427/02/07Telemach d.o.o. Sarajevo
77.78.192.077.78.255.2551638409/03/07Telemach d.o.o. Sarajevo
77.221.0.077.221.31.255819227/03/07Telemach d.o.o. Sarajevo
77.238.192.077.238.223.255819216/02/07Kablovska Televizija HS d.o.o Sarajevo
77.239.0.077.239.31.255819222/02/07Telemach d.o.o. Sarajevo
77.239.64.077.239.95.255819207/03/07Telrad doo
78.28.128.078.28.191.2551638419/09/07SARNET
79.142.0.079.142.15.255409629/10/07Logosoft
79.143.160.079.143.175.255409626/11/07ELTA KABEL d.o.o.
80.65.64.080.65.79.255409614/05/01BH Telecom d.d. Sarajevo
80.65.80.080.65.95.255409623/05/03BH Telecom d.d. Sarajevo
80.65.160.080.65.175.255409615/05/01europroNET Bosnia d.o.o.
80.71.144.080.71.159.255409613/01/05Pincom d.o.o.
80.80.32.080.80.47.255409622/09/10Kablovska Televizija HS d.o.o Sarajevo
80.87.240.080.87.255.255409624/05/05Lanaco Kompjuteri & Komunikacije Ltd. with P.O. Banja Luka
80.242.112.080.242.127.255409607/09/05ANEKS d.o.o.
81.93.64.081.93.79.255409607/08/02Telekom Srpske
81.93.80.081.93.95.255409609/12/02Telekom Srpske
81.94.0.081.94.15.255409609/08/02Poste Srpske a.d.
82.118.0.082.118.15.255409626/08/11MISS.NET d.o.o.
85.92.224.085.92.255.255819207/12/04BH Telecom d.d. Sarajevo
85.94.128.085.94.159.255819231/12/04HT d.o.o. Mostar
87.250.96.087.250.127.255819206/09/05DASTO semtel d.o.o.
89.111.192.089.111.255.2551638428/04/06Telekom Srpske
89.146.128.089.146.191.2551638407/02/06BH Telecom d.d. Sarajevo
91.191.0.091.191.63.2551638411/01/07DASTO semtel d.o.o.
92.36.128.092.36.255.2553276810/01/08BH Telecom d.d. Sarajevo
92.240.32.092.240.63.255819219/11/07HT d.o.o. Mostar
92.241.128.092.241.159.255819217/12/07ANEKS d.o.o.
93.180.96.093.180.127.255819201/12/11Telemach d.o.o. Sarajevo
94.250.0.094.250.127.2553276819/09/08Telekom Srpske
95.156.128.095.156.191.2551638423/03/09HT d.o.o. Mostar
109.105.192.0109.105.223.255819216/09/09Team Consulting d.o.o.
109.163.128.0109.163.191.2551638415/09/11BH Telecom d.d. Sarajevo
109.165.128.0109.165.255.2553276819/10/09Telekom Srpske
109.175.0.0109.175.127.2553276809/12/09BH Telecom d.d. Sarajevo
109.237.32.0109.237.47.255409611/01/10Telemach d.o.o. Sarajevo
141.170.192.0141.170.207.255409604/07/11GLOBAL INTERNET d.o.o. Novi Travnik
146.255.128.0146.255.159.255819219/07/11Telemach d.o.o. Sarajevo
178.77.0.0178.77.63.2551638415/04/10Logosoft
178.209.0.0178.209.31.255819228/04/10GLOBAL INTERNET d.o.o. Novi Travnik
178.236.80.0178.236.95.255409602/06/10ART-NET d.o.o. Kiseljak
178.239.16.0178.239.31.255409629/07/10Mreza d.o.o.
188.124.192.0188.124.223.255819226/06/09ELTA KABEL d.o.o.
188.127.96.0188.127.127.255819229/07/09Kablovska Televizija HS d.o.o Sarajevo
188.246.64.0188.246.95.255819218/08/09ANEKS d.o.o.
195.130.32.0195.130.63.255819216/07/97University of Sarajevo
195.222.32.0195.222.63.255819230/07/97BH Telecom d.d. Sarajevo
212.39.96.0212.39.127.255819209/09/99HT d.o.o. Mostar
213.91.64.0213.91.127.2551638411/03/05"AIRABA" D.O.O. Sarajevo
213.196.64.0213.196.127.2551638422/02/08DASTO semtel d.o.o.
217.23.192.0217.23.207.255409609/10/00ANEKS d.o.o.
217.24.128.0217.24.143.255409611/02/11Telekom Srpske
217.71.48.0217.71.63.255409607/08/03Genelec Ltd.
217.75.192.0217.75.207.255409628/12/00Logosoft
217.199.128.0217.199.143.255409608/05/01europroNET Bosnia d.o.o.
2 0 komentara