Lista blokova IP adresa Internet provajdera u Crnoj Gori

U tabeli ispod vam donosimo blokove IP adresa koji su dodijeljeni Internet provajderima i kompanijama u Crnoj Gori. Ovo u praksi znači da svaki računar ili uređaj na internetu koji je iz Crne Gore mora imati adresu koja spada u opseg naveden u ovoj tabeli.

Ovo može biti jako korisno ako želite da ograničite pristup nekom onlajn resursu samo korisnicima iz Crne Gore.

Početna IP adresaPoslednja IP adresaUkupan broj IP adresaDatumProvajder
31.204.192.031.204.255.2551638429/04/11Crnogorski Telekom a.d.Podgorica
37.122.160.037.122.191.255819214/02/12Crnogorski Telekom a.d.Podgorica
46.33.192.046.33.223.255819215/09/10Crnogorski Telekom a.d.Podgorica
46.161.64.046.161.127.2551638417/11/10Crnogorski Telekom a.d.Podgorica
62.4.32.062.4.63.255819221/02/08Drustvo za telekomunikacije "MTEL" DOO
77.222.0.077.222.31.255819205/04/07Crnogorski Telekom a.d.Podgorica
78.155.32.078.155.63.255819224/07/08Crnogorski Telekom a.d.Podgorica
79.140.144.079.140.159.255409608/10/07Broadband Montenegro d.o.o.
79.143.96.079.143.111.255409623/11/07Promonte GSM
85.94.96.085.94.127.255819229/12/04Crnogorski Telekom a.d.Podgorica
89.188.32.089.188.63.255819204/05/06University of Montenegro
94.102.224.094.102.239.255409610/09/08MNNews d.o.o
95.155.0.095.155.63.2551638427/02/09Crnogorski Telekom a.d.Podgorica
109.72.96.0109.72.111.255409611/09/09Drustvo za telekomunikacije "MTEL" DOO
109.228.64.0109.228.127.2551638404/02/10Crnogorski Telekom a.d.Podgorica
178.175.0.0178.175.127.2553276827/04/10 
195.66.160.0195.66.191.255819220/10/97Crnogorski Telekom a.d.Podgorica
213.133.0.0213.133.31.255819215/10/07Drustvo za telekomunikacije "MTEL" DOO
213.149.96.0213.149.127.255819228/08/02Crnogorski Telekom a.d.Podgorica
213.163.96.0213.163.127.255819215/10/02