Priroda Archive

Šta su to amebe?

Amebe su praživotinje. Jednoćelijski organizmi koji se hrane heterotrofno i koji imaju sposobnost kretanja. U praživotinje spadaju amebe, bičari i trepljari. Ameba pripada porodici korenonošaca. Njeno telo se
Read More

Šta je to fotosinteza?

Fotosinteza je proces koji koriste biljke i pojedini organizmi za konverziju svetlosti (najčešće sunčeve svetlosti) u hemijsku energiju, koju dati organizmi mogu uskladištiti i po potrebi kasnije iskoristiti
Read More