Šta je ergometrija?

ergometrijaErgometrija je medicinska pretraga ljudskog organizma pri čemu se indirektno dobija slika stanja srca i krvožilnog sistema. Kada kažemo indirektno mislimo na ne invazivne metode. Ergometrija se izvodi ergometrom (uređajem koji mjeri izvršeni rad mišića ili grupe mišića). U principu ergometar je traka za trčanje sa pripadajućim kompjuterom i senzorima (EKG).

Mjerenje se vrši tako da u prisutnosti kardiologa se skidate do pasa, gdje vam na prsa kače elektrode – senzore ( senzori elektrokardiograma). Na lijevu ruku vam se stavlja mjerač pritiska. Nakon svega ovoga se penjete na traku za trčanje i po komandi doktora trčite ili hodate.

Iz ovog opisa se da zaključiti da je ergometrija bezbolna.

Postignuti rezultati se upoređuju sa rezultatima zdravih osoba vašeg pola i godina iz čega kardiolog donosi određene zaključke o stanju vašeg koronarnog sistema.

Ergometrija se obično zakazuje zbog jednog od sledećih razloga:

 • želite da znate u kakvoj kondiciji je vaše tijelo
 • mjerenje oporavka srca nakon srčanog udara
 • procjena uznapredovalosti ranije poznate koronarne bolesti
 • provjera aritmija srca
 • sumnje na koronarnu ili srčanu bolest

Da bi ste pristupili ergometriji morate zadovljavati sledeće uslove:

 • da se možete kretati po pokretnoj traci
 • da imate regulisan krvni pritisak
 • da ne postoje kontraindikacije na ergometriju (previsok ili prenizak krvni pritisak, malaksalost, vrtoglavica, …)

Sama ergometrija traje oko 45 min. Može trajati i kraće ako ljekar zaključi da je treba prekinuti. Ljekar ponekad može tražiti iznova da ponovite test i snimanje EKG-a što ne treba da vas zabrine.

Tokom same ergometrije, moguće je da iskusite bolove u prsima zbog smanjenog dovoda kisika srčanom mišiću. Razlog tome može biti suženje srčanih arterija ili njihovo naglo stezanje. Nedovoljan kapacitet pluća, a isto tako moguć je razvoj srčanih aritmija. Ovo ne treba da vas zabrinjava ali je svakako neophodno da takve simptome prijavite vašem doktoru. Tokom same ergometrije može doći i do pretjeranog porasta pritiska i pulsa, u tim slučajevima doktor obično prekida test.

Treba znati da ergometrija može predstavljati opasnost u određenim slučajevima obično kod starijih osoba. Iako se ergometrijom opterećuje srce, u strogo kontrolisanim uslovima i pod nadzorom stručnog osoblja komplikacije iako vrlo vrlo rijetke su moguće

Komplikacije mogu biti razne srčane aritmije, nagli pad pritiska sa gubitkom svijesti i razvoj srčanog udara (infarkt miokarda). Te komplikacije zahtijevaju bolničko liječenje.

Kako se pripremiti za ergometriju

 • ako je propisana neka terapija na dan testiranja je popiti
 • pripremiti medicinsku dokumentaciju
 • pripremiti trenerku i patike
 • na sat do dva prije pretrage pojesti nešto lagano
 • taj dan do testiranja ne pušiti
 • taj dan do testiranja nikako ne unositi alkohol
 • ako koristite određene lijekove obavijestiti doktora koji lijekovi su u pitanju radi mogućeg uticaja na samo testiranje i vaš organizam pod naporom