Šta je ergometar?

Ergometar je uređaj, koji mjeri količinu izvršenog rada od strane jednog mišića ili grupe mišića. Generalno ergometar je bilo koja sprava za mjerenje koja na sebi ima računar i koji mjeri potrošnju kalorija ili proizvedeni rad u vatima (W).

Tipovi ergometara

ergometarNajuobičajeniji ergometri su stacionarna bicikla, trake za trčanje, eliptični trenažeri i simulatori veslanja.

Prilikom kupovine gore navedenih tipova uređaja trebate znati da ćete svaki jeftiniji uređaj morati konfigurisati na vašu težinu i pol inače uređaji neće prikazivati tačnu količinu sagorenih kalorija. Neki uređaji čak neće imati ni opciju da to podesite nego će podrazumjevati težinu korisnika na koju su unaprijed deklarisani. Na skupljim uređajima pak postoje senzori, te na istima nezavisno od klase vježbača, nećete morati ništa podešavati.

Ergometar je u 99% slučajeva namijenjen aerobnim vježbama.

Trening na ergometrima zavisno od željenog cilja varira od 10 minuta za zagrijavanje prije vježbi do 30-60 minuta kada je u pitanju potrošnja masnih naslaga.

Ergometri u medicini

Ergometri se koriste i u medicini za potrebe ergometrije. Ergometrija je mjerenje sposobnosti radne efikasnosti organa ili sistema organa pomoću ergometra.

U principu najčešće se mjeri radna efikasnost srca. Tom prilikom test se izvodi tako što se penjete na traku za trčanje i na vas se priključuje 12-kanalni EKG uređaj. Prilikom trčanja EKG prati rad srca i prikazuje ga na ekranu što daje vrijedne informacije o stanju organa doktorima. Prilikom ovog testa moguće je mjeriti i efikasnost pluća, kada se priključuje i uređaj zvani spirometar.