Šta je to roller coaster i kako radi?

Roller coaster (kod nas poznat kao voz smrti”) je voz namenjen za zabavu u zabavnim i luna parkovima i na prvi pogled podseća na običan putnički voz. Sastoji se od niza povezanih kola koja se kreću po šinama.

roller-coaster-voz-smrti

Međutim, za razliku od putničkog voza, roller coaster ne poseduje motor niti bilo kakav drugi sopstveni izvor energije. Tokom najvećeg dela vožnje, roller coaster se kreće samo pod dejstvom sila inercije i gravitacije. Jedini utrošak energije se vrši tokom početnog uspinjanja na prvi (najveći) breg, što se najčešće vrši pomoću lanca (koji je povezan u petlju između vrha i dna prvog brega, a koji pokreće motor sa dna brega) ili katapulta (linearni indukcioni motori koji pomoću elektromagneta stvaraju dva magnetna polja – jedno ispred, a jedno iza voza).

Svrha ovog podizanja je da se voziću preda određena količina potencijalne energije. Naime, što se roller coaster popne u veću visinu, to je veće rastojanje duž koga ga nadole može povući gravitacija. Potencijalna energija roller coaster-a se pretvara u kinetičku energiju čim voz počne da se spušta niz breg i on se tada ubrzava. Na dnu prvog brega, sva potencijalna energija stečena podizanjem na prvo brdo se pretvorila u kinetičku energiju, koja se penjući se uz sledeće, manje brdo, ponovo delimično pretvara u potencijalnu energiju.

Roller coaster je specifičan i po svojim tzv. loop-to-loop deonicama tokom kojih se voz okreće naopačke, pri čemu putnici pod dejstvom sopstvene inercije bivaju privučeni naviše (odnosno ka dnu voza koje je tada okrenuto naopačke), pa ne mogu da ispadnu. Naime, u trenutku ulaska u loop-to-loop deonicu, voz poseduje više kinetičke nego potencijalne energije, pri čemu se potencijalna energija ponovo nagradi na vrhu ove uvrnute deonice, da bi se na izlasku iz nje, opet preobrazila u kinetičku energiju.

U skoro svim roller coasterim-a, svaki naredni brežuljak posle početnog je sve manji i manji, jer se rezervoar potencijalne energije napunjen penjanjem uz prvi breg polako rasipa pod dejstvom trenja (odnosno stvaranja toplote) između vozića i šina, kao i između vozića i vazduha.

U zavisnosti od strukture šina, postoje dva tipa roller coaster-a: drveni (metalni točkovi se obrću na metalnoj šipci koja je zabravljena za snažne šine napravljene od lameliranog drveta) i moderniji čelični roller coaster-i (čelične šine se sastoje od para dugačkih čeličnih cevi, a točkovi voza su napravljeni od poliuretana ili najlona).