Kako bilijarski sto prepoznaje belu kuglu?

Ako ste ikada odigrali partiju bilijara na stolu u koji se ubacuju žetoni, onda ste se sigurno zapitali kako bela kugla pošto uđe u jednu od rupa, ne završi u koloni sa ostalim kuglama, već biva vraćena ka vama.

Premda je predloženo mnoštvo načina za prepoznavanje bele kugle, uključujući i primenu svetlosnih senzora koji će detektovati belu kuglu na osnovu njene izrazite refleksije svetlosti, kao i primenu metalnih belih kugli koje će moći da se detektuju od strane elektromagnetnog polja ili masivnijih (ili lakših) belih kugli, najčešće su primenjuju dva tipa belih kugli koje lako mogu biti razdvojene od ostalih obojenih kugli.
bilijar

Jedan tip su bele kugle koje imaju prečnik od oko 6 santimetara, što znači da imaju za oko 2 mm veći prečnik od ostalih kugli. Dok obojene kugle prolaze kroz sve kanale u unutrašnjosti stola, bela kugla u jednom trenutku biva blokirana i vraćena na početni otvor.

Drugi tip su bele kugle koje imaju ugrađen magnet u svojoj unutrašnjosti. Ovakve magnetne bele kugle odvajaju se od ostalih kugli pomoću magnetnog detektora. Prilikom prolaska magnetne kugle pored detektora, magnet aktivira mehanizam koji menja putanju bele magnetne kugle i vraća je na na otvor stola.

Oba pristupa razdvajanju kugli imaju svoje mane. Profesionalnim igračima bilijara često smeta kada treba da igraju sa belom kuglom čija je veličina veća od ostalih kugli (koje su standardne 2,25-inčne, odnosno 5,08 cm veličine), dok se magnetne bele kugle slabije kotrljaju na stolu, a i lakše će se polomiti ukoliko padnu na tvrdu površinu.